PC Quảng Ninh: Tiếp nhận yêu cầu cấp điện tại trung tâm hành chính công các cấp

Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) vừa cho biết, từ ngày 10/7, Công ty sẽ thực hiện tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cấp điện cho khách hàng tại Trung tâm hành chính công tỉnh và 14 huyện, thành phố, thị xã.

Theo đó, khách hàng xây dựng trạm biến áp chuyên dùng đấu nối vào lưới điện trung áp và khách hàng sử dụng điện từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng khi có nhu cầu mua điện có thể đến phòng giao dịch tại Trung tâm hành chính công tỉnh và Trung tâm hành chính công của 14 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh để làm thủ tục. PC Quảng Ninh sẽ bố trí nhân lực tại đây để tiếp nhận các yêu cầu.

Ông Nguyễn Sông Thao - Phó giám đốc PC Quảng Ninh cho biết, việc tiếp nhận cấp điện tại trung tâm hành chính công các cấp nhằm thực hiện cải cách hành chính, “một cửa liên thông” với các cơ quan quản lý nhà nước, tạo sự thuận lợi cho khách hàng và rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.  


  • 07/07/2017 01:48
  • Minh Tâm