PC Gia Lai triển khai phần mềm quản lý phí đóng, cắt điện

Từ tháng 11/2014, Công ty Điện lực Gia Lai triển khai phần mềm quản lý phí đóng, cắt điện cho toàn bộ 13 Điện lực trực thuộc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, kiểm tra, giám sát tình hình thu nợ tại các đơn vị.

Sơ đồ chức năng phần mềm quản lý phí đóng cắt, cắt điện

Theo ông Thái Dương Tuấn – Trưởng phòng kinh doanh PC Gia Lai, trước đây, việc quản lý cắt điện tại các đơn vị được thực hiện rất thủ công, công tác in phiếu cắt điện phải thực hiện trên sổ theo dõi. Thu ngân viên vừa thực hiện thu tiền điện vừa thu tiền đóng cắt nên cuối ngày phải bóc tách 2 khoản tiền, kiểm tra đối chiếu mất nhiều thời gian.

Trong khi đó, PC Gia Lai chưa có chương trình quản lý từ khâu in thông báo ngừng cấp điện đến việc quản lý chi phí ngừng và cấp điện trở lại.

Do vậy, để quản lý chi phí đóng, cắt điện nhằm hỗ trợ tốt cho bộ phận theo dõi nợ, không làm thất thoát các khoản phải thu, PC Gia Lai đã phối hợp với Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung xây dựng phần mềm quản lý phí đóng, cắt điện.

Chức năng chính của phần mềm đó là hỗ trợ các cấp quản lý tổng hợp được chi phí ngừng và cấp điện trở lại theo từng thu ngân viên; theo ngày tháng. Giúp kiểm soát số lượng các phiếu cắt điện đã được lập, từ đó đánh giá tình hình quản lý thu nợ của đơn vị, đồng thời tổng hợp số lượng tiền đóng cắt phát sinh, số tiền thu được, số không thu được, số còn tồn tránh thất thoát các khoản phải thu.

Bên cạnh đó, phần mền này còn giúp cho thu ngân viên có thể dễ dàng tách riêng số tiền đóng cắt và tiền điện trong trường hợp thu ngân viên thu cả tiền điện và tiền đóng cắt; Tổng hợp được danh sách khách hàng đã nộp tiền đóng cắt trong ngày để giao đóng điện trở lại cho khách hàng một cách nhanh chóng, kịp thời.

Ông Thái Dương Tuấn cho biết: Phần mềm quản lý phí đóng, cắt được hoàn thành vào tháng 9/2014. Trong tháng 10/2014, Công ty Điện lực Gia Lai đã triển khai thí điểm chức năng này tại 2 Điện lực là Pleiku và IaGrai, sau đó được hoàn thiện và đáp ứng các yêu cầu về quản lý chi phí ngừng và cấp điện trở lại tại các điện lực.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng vừa ban hành Quyết định số 8474/QĐ-BCT ngày 23/9/2014 quy định về mức phí ngừng và cấp điện trở lại, với nhiều thay đổi so với trước đây.

"Với phần mềm quản lý phí đóng, cắt điện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị và các cấp quản lý kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khoản thu phí đóng cắt tại đơn vị", ông Thái Dương Tuấn khẳng định. Chính vì vậy, từ tháng 11/2014, PC Gia Lai đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý chi phí đóng, cắt điện tại tất cả các điện lực trực thuộc.

 


  • 15/12/2014 03:54
  • Huyền Nhi
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét