PC Đà Nẵng: Ứng dụng công nghệ mã vạch trong thanh toán tiền điện

Từ 01/4/2014, Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) triển khai áp dụng công nghệ mã vạch trong việc thu tiền điện, các hóa đơn chấm xoá nợ và quyết toán hoá đơn tiền điện của khách hàng.

Theo đó, tại các quầy thu tiền điện, PC Đà Nẵng triển khai thêm các đầu đọc mã vạch phục vụ cho việc tra cứu hóa đơn khách hàng một cách nhanh nhất. Trước đây, mỗi khi đến thanh toán hoá đơn tiền điện, khách hàng phải chờ khá lâu mới giao dịch được, thời gian để nhân viên thu ngân hỏi thông tin, tra tìm hoá đơn là không nhỏ. Khi áp dụng mã vạch, thu ngân chỉ cần đưa giấy báo vào máy quét, các hoá đơn sẽ được tìm thấy ngay lập tức trên máy tính. Nhờ vậy, công việc được rút ngắn đi rất nhiều, khách hàng giảm thời gian chờ, tăng năng suất và giảm tải những công việc tốn sức người.

Bên cạnh đó, nhờ công nghệ mã vạch, công tác chấm xóa nợ được thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác.

Đối với các khu vực thu điểm, trước đây sau khi thu về nhân viên thu ngân sẽ phải ghi từng mã khách hàng và số tiền ra giấy để cộng tổng lại vào cuối ngày. Nếu sơ ý, dễ dẫn đến sai sót, nhầm lẫn trong việc chấm xoá nợ, các thao tác này hoàn toàn thủ công nên mất rất nhiều thời gian. đồng thời còn phải sao lưu sổ sách, phòng kho lưu trữ rất tốn không sức. Khi áp dụng mã vạch, thu ngân chỉ cần đưa các biên nhận tồn vào máy quét, hệ thống sẽ chấm nợ các hóa đơn này và xóa nợ các hóa đơn đã được giao cho thu ngân trước đó.

PC Đà Nẵng luôn nghiên cứu áp dụng các giải pháp công nghệ mới, mang lại nhiều tiện ích cho ngành Điện và khách hàng sử dụng điện, phù hợp với lộ trình nâng cao công tác dịch vụ khách hàng mà công ty đang thực hiện.


  • 24/04/2014 02:57
  • CTV Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét