PC Bình Định đảm bảo điện Tết nguyên đán với mục tiêu “5 không”

Căn cứ vào diễn biến thời tiết và số liệu thống kê công suất sử dụng điện các năm trước, Tết nguyên đán Quý Tỵ năm nay, công suất điện cao nhất toàn tỉnh Bình Định được dự báo vào khoảng 165 MW (giảm 49 MW so với thời điểm công suất cao nhất  tháng 8/2012). Một trong những nguyên nhân chính là điện năng phục vụ sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp  giảm mạnh trong khi phụ tải ánh sáng sinh hoạt tăng không đáng kể.

Đảm bảo cấp điện an toàn trong dịp tết Quý Tỵ, PC Bình Định đã đề ra  mục tiêu “5 không” tại 9 điện lực khu vực. Cụ thể: Không xảy ra mất điện do nhảy aptomat lộ trạm phụ tải trở lên; Không để xảy ra tình trạng mất điện ở các hộp chia dây trên lưới điện 0,4 kV công cộng; Không xảy ra sự cố thoáng qua do hành lang tuyến; Không xảy ra tình trạng Recloser trên đường dây, máy cắt đầu xuất tuyến tác động do trị số chỉnh định Rơle bảo vệ không phù hợp;  Không để xảy ra tình trạng quá tải gây đứt chì nhánh rẽ, move tiếp xúc dẫn đến cháy đứt lèo, dây dẫn gây mất điện trong diện rộng.

Vừa qua, các điện lực khu vực đang tập trung triển khai phương án chi tiết đã được phê duyệt về nội dung củng cố nguồn, lưới điện trên địa bàn. Toàn bộ vật tư, thiết bị phục vụ thay thế, chỉnh trang lưới điện được nhận trước ngày 10/12/2012. Thời gian cho thực hiện hoàn thiện công tác củng cố nguồn lưới điện đến 15/01/2013 và từ 18/01/2013 (25 tháng Chạp Âm lịch) các đơn vị ngừng toàn bộ việc cắt điện phục vụ công tác, ngoại trừ trường hợp giải quyết sự cố.


  • 30/01/2013 09:06
  • Văn Thuận
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét