PC Bắc Giang tiếp nhận yêu cầu cấp điện tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh

Nhằm cải cách các thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu xã hội về tiếp cận các dịch vụ điện năng, từ ngày 01/12, Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) thực hiện tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cấp điện cho khách hàng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang.

Khách hàng đăng ký làm thủ tục cấp điện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang

Theo đó, các đối tượng khách hàng gồm: Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng TBA riêng đấu nối vào lưới điện trung áp có tổng dung lượng của các TBA tại một địa điểm mua điện > 2000 kVA trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trạm biến áp riêng đấu nối vào lưới điện trung áp có tổng dung lượng của các TBA tại một địa điểm mua điện ≤ 2000 kVA và tổ chức, cá nhân mua điện từ lưới điện hạ áp sau TBA công cộng trên địa bàn thành phố Bắc Giang, khi có nhu cầu về cấp điện, sẽ đến Trung tâm Hàng chính công Tỉnh để giao dịch và làm các thủ tục. Tại đây, các giao dịch viên của PC Bắc Giang sẽ hướng dẫn và tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng.

Đây là bước đột phá mới trong công tác cải cách thủ tục hành chính của PC Bắc Giang, nhằm nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng, dịch vụ khách hàng, rút ngắn thời gian cấp điện, tạo sự thuận lợi và đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Theo lãnh đạo PC Bắc Giang, sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu cao nhất trong kinh doanh điện năng của Công ty. Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho các giao dịch viên; rà soát hợp lý hóa các chu trình, thủ tục giải quyết theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản; tiến hành thu thập ý kiến khách hàng và tăng cường công tác giám sát nội bộ. Các hoạt động của PC Bắc Giang đều hướng đến khách hàng với tiêu chí “03 dễ” - Dễ tiếp cận dịch vụ, dễ tham gia dịch vụ và dễ giám sát.


  • 06/12/2017 01:24
  • Trần Văn Thống