PC Bắc Giang quy định về tiết kiệm điện tại trụ sở cơ quan, đơn vị

Căn cứ Chỉ thị 20/2020/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025, để đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm tại trụ sở, Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) đã ban hành văn bản số 3789/QyĐ-PCBG ngày 25/9/2020 quy định sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, PC Bắc Giang yêu cầu CBCNV:

- Tắt các thiết bị dùng điện khi ra khỏi phòng; hết giờ làm việc, tắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng (trừ những thiết bị công nghệ do yêu cầu không được phép tắt).

- Máy vi tính phải đặt chế độ chờ màn hình khi nghỉ tạm thời, khi xong công việc phải tắt cả nguồn điện. Với thiết bị máy móc văn phòng, phòng thí nghiệm khác phải tuân thủ đúng nội quy, hướng dẫn sử dụng, chế độ bảo trì.

- Bố trí độ chiếu sáng hợp lý ở các phòng làm việc, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng không cần thiết khi số người làm việc trong phòng giảm bớt.

- Điều hòa nhiệt độ bật khi thật sự cần thiết, đề nhiệt độ >=26 độ C (trừ các phòng máy phải để theo yêu cầu kỹ thuật), tắt điều hòa trước khi nghỉ làm việc ít nhất 30 phút. Dùng quạt điện để thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng.

- Khi cải tạo, trang bị mới hệ thống thiết bị điện hoặc thay thế cháy, hỏng phải sử dụng thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, các loại đèn chiếu sáng dùng đèn tiết kiệm điện, đèn LED. Đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 – 2025 cho chiếu sáng hành lang, khu vực sân vườn. Thực hiện bật, tắt đèn bảo vệ đúng quy định.

- Sử dụng điện đúng mục đích, có hiệu quả, nghiêm cấm mọi hành vi dùng điện của cơ quan cho mục đích cá nhân.

- Kiểm tra, đánh giá việc chấp hành quy định tại trụ sở Công ty và các đơn vị trong giao ban hàng tháng và trong công tác thi đua.

- Các đơn vị, cá nhân có sáng kiến, thành tích trong việc thực hành tiết kiệm điện sẽ được biểu dương, khen thưởng; Vi phạm quy định hoặc để mất an toàn trong việc sử dụng điện sẽ bị xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định.

PCBacGiangquydinhtietkiemdien.jpg