PC Bắc Giang kí hợp tác thu hộ tiền điện với Bưu điện tỉnh

Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) và Bưu điện tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Lễ ký kết hợp đồng hợp tác triển khai dịch vụ thu tiền điện. Theo đó, Bưu điện tỉnh sẽ thực hiện dịch vụ thu tiền điện của khách hàng sử dụng điện, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm thời gian cho khách hàng.

Trước mắt Bưu điện tỉnh triển khai thu tiền điện ở 03 xã Bảo Sơn, Chu Điện, Tiên Hưng và 02 thị trấn thuộc huyện Lục Nam, sau đó sẽ tổng kết đanh giá và triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Lãnh đạo PC Bắc Giang và Bưu điện tỉnh ký kết hợp tác

Ông Nguyễn Bá Sơn - Giám đốc PC Bắc Giang cho biết, dịch vụ bưu điện đã phục vụ đến thôn, xã nên việc hợp tác thu tiền điện sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho các bên tham gia và khách hàng sử dụng điện.

Cũng theo ông Sơn, trong quá trình triển khai, Giám đốc Điện lực Lục Nam và Giám đốc Bưu điện huyện Lục Nam sẽ thường xuyên phối hợp chặt chẽ, tìm biện pháp giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, trên tinh thần hợp tác chia sẻ với mục tiêu phục vụ khách hàng tốt nhất. 

Ngoài Bưu điện tỉnh, hiện nay, PC Bắc Giang cũng đã hợp tác với nhiều đối tác như ngân hàng, các tổ chức trung gian nhằm đa dạng hóa các hình thức thanh toán tiền điện, tạo điều kiện thuận lợi và mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng sử dụng điện.


  • 07/09/2018 08:40
  • Trần Văn Thống