Ông Nguyễn Hữu Chỉnh được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1

Ngày 29/4/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 (EVNPECC1) ban hành Nghị quyết số 10/NQ-TVĐ1-HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông EVNPECC1 diễn ra ngày 29/4/2021, ông Nguyễn Hữu Chỉnh đã được Đại hội tín nhiệm bầu tham gia Hội đồng quản trị công ty. Ngay sau đó, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu ông Nguyễn Hữu Chỉnh là Tổng Giám đốc PECC1.

Ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty mong muốn ông Chỉnh cùng tập thể Ban lãnh đạo công ty nỗ lực hơn nữa, nhằm nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp hiệu quả để đưa công ty vượt qua mọi khó khăn.

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc EVNPECC1, ông Nguyễn Hữu Chỉnh (sinh năm 1971, quê Bắc Giang) từng giữ các chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc phụ trách khối thủy điện... của công ty.

Ngày 28/2/2021, Hội đồng quản trị EVNPECC1 đã ban hành Nghị quyết về việc giao nhân sự thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh. 

Người tiền nhiệm của ông Chỉnh là ông Phạm Nguyên Hùng, hiện là Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

Xem chi tiết thông tin trong file đính kèm:

EVNPECC1_NQbonhiemTGD.pdf