Nửa thế kỷ vì dòng điện Thái Bình

Trong 50 năm xây dựng và phát triển, Công ty Điện lực Thái Bình đã đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân địa phương. Những nỗ lực ấy đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý.

Sớm điện khí hóa nông nghiệp, nông thôn

Được thành lập từ năm 1966, Công ty Điện lực Thái Bình là cơ quan quản lý nhà nước chuyên trách về lĩnh vực điện lực, quản lý vận hành lưới điện phục vụ sản xuất, đời sống ở địa phương.

Đặc thù là địa phương sản xuất nông nghiệp, ngay từ buổi đầu, Thái Bình đã chủ trương xây dựng các công trình điện để phục vụ bơm nước tưới tiêu, phục vụ các cụm cơ khí nhỏ và cho trại chăn nuôi, nhằm tăng năng suất lao động, làm ra nhiều lúa gạo phục vụ hậu phương và chi viện cho chiến trường để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Đây cũng là một trong những tỉnh đi đầu về điện khí hóa nông nghiệp, nông thôn sớm nhất miền Bắc vào thời điểm đó. Công trình đầu tiên do Công ty thiết kế thi công là công trình đường dây – trạm biến áp bơm Tân Phong - Vũ Thư (2 km đường dây và 1 trạm biến áp 100 KVA-10/0,4 kV). 

Nếu năm 1966, sản lượng điện toàn tỉnh là 4,5 triệu kWh thì 10 năm sau đạt 13,8 triệu kWh. Điện là một trong những nhân tố quan trọng giúp Thái Bình trở thành lá cờ đầu về thâm canh tăng năng suất lúa, đạt 5 tấn/ha đầu tiên ở miền Bắc (năm 1965).

Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, nhu cầu điện cũng không ngừng tăng lên. Tại Thái Bình, Công ty đã tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, trình độ kỹ thuật, củng cố đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đáp ứng năng lượng điện phục vụ phát triển KT-XH của địa phương. 

Lưới điện không ngừng mở rộng và phát triển

Năm 1995, Thái Bình đã phủ kín lưới điện quốc gia cho 279/279 xã, thị trấn và khoảng 99,5% hộ dân nông thôn. Sản lượng điện thương phẩm cung cấp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tăng trưởng liên tục với tốc độ cao, bình quân hàng năm trong giai đoạn 2001-2015 là 34,42%/năm.

Nhu cầu điện được đảm bảo đã tạo điều kiện quan trọng để thực hiện các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trong tỉnh, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề... đã được quy hoạch, xây dựng phát triển, các trung tâm đô thị - thương mại dịch vụ lớn đã đi vào hoạt động và tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, nâng cao khả năng, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, trong đó ngành Điện đóng vai trò quan trọng như việc giảm thời gian tiếp cận điện năng, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định...

Công ty Điện lực Thái Bình đã tập trung tranh thủ mạnh mẽ các nguồn lực vào đầu tư, phát triển lưới điện theo các quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia và quy hoạch điện lực của tỉnh, hệ thống nguồn và lưới điện liên tục được đầu tư mở rộng phạm vi, quy mô và khả năng cung ứng. Đến nay, hệ thống điện trên phạm vi tỉnh Thái Bình có đầy đủ từ nguồn phát, truyền tải đến lưới điện phân phối tiêu thụ.

Thực hiện Nghị quyết số của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình về việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, Công ty Điện lực Thái Bình xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân nông thôn, đến nay, tất cả các xã có nhu cầu dịch chuyển lưới điện đều được Điện lực các huyện, thành phố phối kết hợp thực hiện đảm bảo tiêu chí về điện trong việc xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Văn Tuynh, Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Để đầu tư nâng cấp cải tạo lưới điện, đặc biệt là lưới điện hạ áp nông thôn, Công ty đã tranh thủ nguồn vốn Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Đến nay 100% các hộ trong tỉnh đều được sử dụng lưới điện quốc gia; 100% các xã đã đạt tiêu chí số 4 (về điện) theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới do Chính phủ ban hành. Cùng với đó, chất lượng điện năng phục vụ cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân ngày một tốt hơn.

Cùng với việc nâng cao độ ổn định, tin cậy cung cấp điện, Công ty Điện lực Thái Bình đã từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý và kinh doanh, tiến hành các giải pháp cải tiến quản lý, triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chiến lược BSC/KPIs trong Công ty; cải thiện nâng cao các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, thực hiện tối ưu hóa không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, vượt chỉ tiêu được giao năm 2016  là 2,304 triệu kWh/lao động, chất lượng công tác dịch vụ khách hàng đạt trên 7,5 điểm.

Cán bộ công nhân ngành điện Thái Bình luôn cố gắng đổi mới trong nhận thức, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, tận tụy thân thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu về điện của khách hàng, phấn đấu đưa ngành điện trở thành ngành cung ứng các dịch vụ cao cấp, đáng tin cậy của nhân dân và xã hội.

Từ các phong trào thi đua lao động sản xuất, nhiều tập thể, cá nhân đã trở thành những tấm gương điển hình xuất sắc được Đảng và Nhà nước ghi nhận, thành tích đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng và được khen tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước gồm: 2 Huân chương Độc lập, 3 huân chương lao động: Hạng Nhất- Hạng Nhì - Hạng Ba và nhiều bằng khen, phần thưởng cao quý khác.


  • 08/12/2016 03:53
  • Mai Phương