Nhiều giải pháp sản xuất điện trong tương lai

Với mục tiêu giảm 80% các loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với năm 1990, thế giới đang nghiên cứu tìm nhiều giải pháp mới, mang tính khả thi và bền vững.

Điển hình như: Công nghệ nhiệt mặt trời tập trung trở nên thông dụng trong tương lai không xa. Hiện nay, công suất điện mặt trời mới chỉ đạt 12,4 GW, nhưng đến năm 2050 có thể tăng lên 2.000 GW.

Thủy điện được xem là nguồn năng lượng sạch nhưng phần đóng góp còn tương đối nhỏ. Ví dụ, tại Mỹ thủy điện mới chỉ cung cấp khoảng 7% nhu cầu điện. Hiện con người mới sản xuất được 31 GW và đến năm 2050 có thể tăng lên 67 GW. Công nghệ được xem là mang tính khả thi nhất là công nghệ thủy động lực, sản xuất điện năng từ động lực của nguồn nước chảy tự do.

Công nghệ sản xuất điện dùng nhiên liệu sinh học (ethanol) được xem là khá phổ biến, nhưng trong tương lai, người ta sẽ sử dụng các loại vật liệu hữu cơ có tiềm năng năng lượng lớn hơn như mía, tảo, nước thải để sản xuất các loại nhiên liệu dùng cả cho giao thông lẫn ngành điện. Hiện thế giới mới sản xuất khoảng 643.000 thùng nhiên liệu sinh học mỗi ngày và đến năm 2050 có thể tăng lên 3,4 triệu thùng/ngày.

Những trạm bán xăng ethanol là hình ảnh quen thuộc ở nhiều quốc gia.

Sản xuất điện từ sóng biển và thủy triều dưới lòng đại dương cũng là một trong những giải pháp được nhiều nước hướng đến. Theo tính toán của các nhà khoa học, các trạm điện dưới lòng đại dương ở vùng Thái Bình Dương rất tiềm năng, mỗi năm có thể sản xuất trên 900 GW và hiện tại ở Na Uy, người ta đang xây dựng một dự án thử nghiệm có tên là Hywind, sử dụng 1 tua bin 2,3 MW, nặng 152 tấn, lắp đặt ở độ sâu 65m trên một sàn cố định dưới thềm lục địa.

Ngoài ra, các công nghệ khác như: Công nghệ sản xuất điện nguyên tử; công nghệ năng lượng địa nhiệt; công nghệ sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch sạch… cũng là một trong những giải pháp mang tính khả thi, góp phần làm giảm tác động vào môi trường và khí hậu đang được nhiều nước hướng tới trong tương lai.

 


  • 26/02/2013 09:16
  • Theo Công Thương Online
  • 16520


Gửi nhận xét