Nhiều dự án truyền tải điện được bảo lãnh hợp đồng vay

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản số 1846/TTg-KTTH và văn bản số 1847/TTg-KTTH (ngày 24/9/2014) về việc bảo lãnh hợp đồng vay không ràng buộc có bảo hiểm NEXI cho Dự án đường dây 500 kV Duyên Hải – Mỹ Tho; 220 kV Long Phú – Sóc Trăng; 220 kV Long Phú – Cần Thơ – Trà Nóc và TBA 220 kV Cần Thơ.

Lễ động thổ công trình đường dây 500 kV Duyên Hải - Mỹ Tho - Ảnh Internet

Được biết NEXI là Cơ quan bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và đầu tư của Nhật Bản với các hoạt động chính là bảo hiểm cho xuất khẩu, bảo hiểm cho các khoản vay và bảo hiểm cho đầu tư. Tại Việt Nam, NEXI cũng đã thực hiện bảo hiểm cho khoản vay không ràng buộc, tức là không bắt buộc phải nhập khẩu thiết bị hàng hóa của Nhật Bản.

Trước đó, Bộ Tài chính có công văn đề nghị Chính phủ chấp thuận việc bảo lãnh hợp đồng vay không ràng buộc có bảo hiểm NEXI cho các Dự án truyền tải điện trên.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Dự án bảo đảo hiệu quả, đúng tiến độ đã dự kiến, đảm bảo thu xếp đủ vốn chủ sở hữu cho Dự án theo quy định, phù hợp với tiến độ triển khai Dự án.

EVNNPT cân đối nguồn, bảo đảm trả nợ khoản vay nước ngoài cho Dự án đầy đủ, đúng hạn trong mọi trường hợp và có các biện pháp xử lý khắc phục rủi ro về biến động tỷ giá và biến động lãi suất vay. Đồng thời Thủ tướng yêu cầu EVNNPT phê duyệt quyết định đầu tư các Dự án trên.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng lộ trình về phương án tăng giá truyền tải, đảm bảo xử lý các tồn tại về mặt tài chính cũng như khả năng trả nợ của Dự án.

Thủ tướng giao EVN giám sát việc EVNNPT thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, sử dụng và bố trí nguồn vốn trả nợ khoản vay nước ngoài. Trường hợp EVNNPT không đảm bảo cân đối nguồn trả nợ, EVN có trách nhiệm cân đối nguồn đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn với tư cách Công ty mẹ và có văn bản cam kết với Bộ Tài chính.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương giám sát chặt chẽ tình hình tài chính của EVN và EVNNPT, báo cáo Thủ tướng Chính phủ nếu EVN gặp khó khăn tài chính; giám sát và đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án lưới điện và các dự án nguồn điện thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải và Trung tâm Điện lực Long Phú – Sóc Trăng đúng thời hạn đã được phê duyệt.


  • 25/09/2014 09:59
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét