Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 hoàn thành kế hoạch sản xuất 6 tháng đầu năm

Tính tới 22h38’ ngày 03/6, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (Tổng công ty Phát điện 3 - EVNGENCO3) đã phát lên lưới điện quốc gia 3,540 tỷ kWh, hoàn thành sớm kế hoạch sản xuất 6 tháng đầu năm 2016.

Các kỹ sư vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (tổng công suất 2x622 MW) được khởi công xây dựng vào ngày 8/8/2010, tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Việc vận hành ổn định, liên tục, phát điện vượt kế hoạch của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã góp phần vô cùng quan trọng trong công tác đảm bảo điện cho miền Nam trong mùa nắng nóng.

Kết quả trên có được là nhờ chỉ đạo kịp thời của EVN, EVNGENCO 3 cùng với sự đồng lòng phấn đấu của lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân.

 


  • 07/06/2016 02:13
  • Nguyễn Thị Mỹ Ngọc