Nghiên cứu đánh giá tiềm năng điện mặt trời tại Hà Nội

UBND TP Hà Nội giao các sở, ban, ngành và địa phương triển khai nghiên cứu đánh giá tiềm năng điện mặt trời nhằm thực hiện Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Theo đó, UBND TP giao Sở Công Thương nghiên cứu, đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời trên địa bàn thành phố, làm cơ sở đề xuất lập Quy hoạch phát triển điện mặt trời TP Hà Nội giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (nếu có tiềm năng). 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Công Thương và các đơn vị liên quan đề xuất, xác định diện tích, phạm vi các khu vực tòa nhà phát triển các dự án điện mặt trời; chủ trì thẩm định theo thẩm quyền dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình có lắp đặt điện mặt trời trên mái các tòa nhà. 

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội và chủ đầu tư dự án điện mặt trời, các tổ chức, cá nhân có liên quan đảm bảo thực hiện đúng quy định về việc đầu tư xây dựng các dự án điện mặt trời, đấu nối dự án điện mặt trời vào hệ thống điện,... theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Chi tiết Văn bản số 4327/UBND-KT của UBND TP Hà Nội có file đính kèm.

Vanban4327UBNDTPHanoi2017.pdf


  • 08/09/2017 10:16
  • Minh Ngọc
  • 21446