Nghiệm thu hoàn thành Thủy điện Lai Châu

Ngày 15/12, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng đã đánh giá và nghiệm thu hoàn thành công trình Thủy điện Lai Châu. Hội đồng đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các đơn vị thi công trong việc đưa công trình vượt tiến độ trước 1 năm so với tiến độ Quốc hội phê duyệt.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu Nhà nước kiểm tra hiện trường

Dự Hội nghị có ông Lê Quang Hùng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng; ông Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng; các thành viên Hội đồng; các chuyên gia phản biện; đại diện chủ đầu tư Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị tư vấn, tổng thầu thi công, xây lắp.  

Hội đồng đã đi kiểm tra thực tế hiện trường tình hình quản lý vận hành các hạng mục công trình xây dựng, cũng như hệ thống thiết bị công nghệ Nhà máy Thủy điện Lai Châu trước khi tiến hành cuộc họp nghiệm thu Nhà nước.

Ông Phạm Hồng Phương - Giám đốc Ban QLDA Sơn La - Lai Châu thừa ủy quyền của chủ đầu tư Tập đoàn Điện lực Việt Nam, báo cáo kết quả thực hiện công trình. Theo đó, toàn bộ công trình đã hoàn thành theo thiết kế kỹ thuật được phê duyệt.

Đến thời điểm này, các hạng mục công trình đã được Hội đồng nghiệm thu đạt các mốc tiến độ cụ thể như sau: Nghiệm thu phục vụ ngăn sông Đà đợt 1 vào tháng 4/2012; nghiệm thu phục vụ đóng cống dẫn dòng, tích nước hồ chứa vào tháng 6/2015; nghiệm thu phát điện tổ máy số 1 vào tháng 12/2015; nghiệm thu phát điện tổ máy số 2 vào tháng 6/2016; nghiệm thu phát điện tổ máy số 3 vào tháng 11/2016.

Các hạng mục khác như cảnh quan kiến trúc tổng thể công trình; hệ thống các tuyến đường vận hành công trình, Hội đồng nghiệm thu cơ sở cũng đã nghiệm thu trong giai đoạn này.

Kết quả kiểm tra, nghiệm thu đánh giá chất lượng thi công xây lắp, quan trắc, vận hành cho thấy, các hạng mục đưa vào sử dụng đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế, đảm bảo chất lượng từ vật liệu đầu vào đến công tác thi công đổ bê tông, lắp đặt thiết bị công nghệ của công trình, đều được nghiệm thu, kiểm tra, thí nghiệm, vận hành chạy thử đáp ứng các thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Kết luận hội nghị, ông Lê Quang Hùng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng cho biết, Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu hoàn thành công trình Thủy điện Lai Châu, đưa vào vận hành khai thác. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục theo dõi tình trạng vận hành Nhà máy để phát hiện kịp thời các khiếm khuyết, tồn tại; đề ra các biện pháp khắc phục sớm, nhằm vận hành nhà máy an toàn, liên tục, phát huy hiệu quả kinh tế.


  • 16/12/2016 08:58
  • Nguyễn Đắc Cường