Nghị định về điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 26/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo Nghị định, Nhà nước là chủ sở hữu của EVN. Chính phủ thống nhất quản lý và tổ chức thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với EVN.

Vốn điều lệ của EVN đến hết năm 2018 là 205.390 tỷ đồng.

Mục tiêu hoạt động của EVN là kinh doanh bền vững, hiệu quả và có lãi; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại EVN và vốn của EVN đầu tư vào các doanh nghiệp khác; hoàn thành các nhiệm vụ khác do chủ sở hữu nhà nước giao; giữ vai trò trung tâm để phát triển Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đa sở hữu, trong đó có sở hữu nhà nước là chi phối.

Ngành nghề kinh doanh chính của EVN gồm: Sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện; chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia; xuất nhập khẩu điện năng; đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện; quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, nâng cấp thiết bị điện; tư vấn quản lý dự án, tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán, tư vấn kiểm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện, các công trình đường dây và trạm biến áp.

Ngoài ra, Nghị định cho phép EVN thực hiện các ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính như xây lắp các công trình điện, chế tạo thiết bị điện, đầu tư kinh doanh cơ khí điện lực…

Chi tiết Nghị định có file đính kèm.

nghidinh26CP2018.PDF