Nâng cao năng lực quản trị của Người đại diện tại các doanh nghiệp trực thuộc EVN

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành tại Hội nghị Người đại diện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hội nghị diễn ra ngày 2/6, tại Hà Nội.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Cao Đạt Khoa – Trưởng ban Quản lý vốn EVN cho biết, năm 2016 là năm đầu tiên EVN thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2016 – 2020 với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. 

Theo đó, EVN tiếp tục thực hiện tái cơ cấu mạnh mẽ để tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện; quyết liệt thoái vốn tại các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề kinh doanh không liên quan tới ngành, nghề kinh doanh chính của EVN và các tổng công ty; triển khai các bước cổ phần hóa các tổng công ty phát điện (GENCO); tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp, trong đó có công tác quản lý vốn và người đại diện tại EVN và các tổng công ty.

Tính đến 31/12/2016, EVN đang trực tiếp đầu tư vốn vào 9 tổng công ty và 9 công ty cổ phần (CTCP) với tổng số vốn góp là 123.383 tỷ đồng.

Năm 2016, 8/9 CTCP có vốn góp của EVN ghi nhận hoạt động SXKD có lãi, riêng CTCP Năng lượng Vĩnh Tân 3 đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa có doanh thu hoạt động SXKD. 

Thời gian tới, EVN yêu cầu tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực quản trị người đại diện tại các đơn vị - Ảnh: P.Trang

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (gồm hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu, khả năng thanh toán ngắn hạn, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu) của đa số CTCP đều đạt yêu cầu và nằm trong ngưỡng an toàn, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của chủ sở hữu. Công tác cổ phần hóa 3 GENCO đã thực hiện được nhiều nội dung trong kế hoạch tiến độ cổ phần hóa đã được duyệt. 

Đánh giá những kết quả đạt được trong năm qua, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành khẳng định: EVN đã bảo toàn và phát triển được nguồn vốn Nhà nước giao. Kết quả năm 2016 là đáng khích lệ và là điều kiện để EVN phát triển bền vững, góp phần hoàn thành những nhiệm vụ được giao. 

Năm 2017, EVN sẽ đẩy mạnh triển khai Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2016 – 2020. Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là cổ phần hóa 3 GENCO, thoái vốn của EVN và các tổng công ty tại các doanh nghiệp không nằm trong định hướng phát triển của EVN và các tổng công ty giai đoạn 2016 – 2020. Tập trung vào lĩnh vực sản xuất, truyền tải, phân phối, kinh doanh điện năng và các dịch vụ phụ trợ có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính của EVN và các tổng công ty. 

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp, trong đó tăng cường chỉ đạo, điều hành và giám sát thực hiện công tác quản lý vốn và người đại diện tại EVN và tại các tổng công ty, lành mạnh hóa tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của các CTCP, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của EVN và các tổng công ty tại các CTCP.

Để thực hiện tốt chức năng quản lý vốn, ông Dương Quang Thành yêu cầu người đại điện của Tập đoàn tại các đơn vị cần đổi mới và nâng cao năng lực quản trị trên tất cả các mặt, phù hợp với chuẩn mực quốc tế nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh. 

Người đại diện phải chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của HĐTV. Người đại diện phải xây dựng các mục tiêu chiến lược đề ra, xây dựng quy trình kiểm toán nội bộ, tham gia bồi dưỡng cán bộ... để thực hiện tốt chức năng quản lý vốn tại các đơn vị. 


  • 02/06/2017 03:08
  • Phan Trang