Năm 2015, sản lượng điện thương phẩm của EVNSPC tăng 10,4% so với năm trước

Năm 2015, tổng sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) dự kiến đạt 49 tỷ 250 triệu kWh, tăng 10,4% so với năm 2014 và đạt 99,1% kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao (kế hoạch giao 49 tỷ 700 triệu kWh).

Nhiều dự án, đầu tư xây dựng trọng điểm đã được EVNSPC đảm bảo tiến độ yêu cầu - Ảnh: Ng.Tuấn.

Ông Nguyễn Phước Đức, Phó tổng giám đốc EVNSPC cho biết, năm 2015, EVNSPC phát triển thêm 440.630 khách hàng mới, sản lượng điện tiết kiệm đạt 1 tỷ 280 triệu kWh, tương đương 2,6% sản lượng điện thương phẩm, vượt kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

Trong năm, Tổng công ty đã thực hiện hoàn tất các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm, đảm bảo được tiến độ yêu cầu, hoàn thành nhiều công trình lưới phân phối, lưới điện 110 kV, đặc biệt là các dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer tại tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh.

Công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn đã góp phần củng cố lưới điện, nâng cao chất lượng điện áp, cung ứng điện ổn định, kịp thời, liên tục cho khách hàng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội trên địa bàn Tổng công ty quản lý.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng, mới đây Tổng công ty đã khánh thành và đưa và hoạt động Trung tâm chăm sóc khách hàng và cung cấp dịch vụ cho 21 tỉnh/thành phố phía Nam.

Năm 2016, EVNSPC sẽ phấn đấu đạt chỉ tiêu sản lượng điện thương phẩm cả năm là 54 tỷ 650 triệu kWh (không tính sản lượng điện tiết kiệm bằng 1,5% sản lượng điện thương phẩm); bố trí 8.193 tỷ đồng để thực hiện các công trình đầu tư xây dựng.

 


  • 23/12/2015 10:11
  • Ngọc Tuấn
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét