Năm 2014, EVNGENCO 2 phát hơn 15,6 tỷ kWh

Theo Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2), tổng sản lượng điện phát của toàn Tổng công ty trong năm 2014 đạt hơn 15,6 tỷ  kWh, đạt 116,68% kế hoạch năm 2014, tăng 23,43% so với sản lượng điện thực hiện năm 2013.

Trong đó, khối nhiệt điện than thực hiện được khoảng 12,6 tỷ kWh, chiếm 80,77% tổng sản lượng toàn Tổng công ty. Khối thủy điện thực hiện được 2,9 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng 18,52%. Khối nhiệt điện dầu thực hiện được 111,112 triệu kWh, chiếm 0,71% tổng sản lượng toàn Tổng công ty.

Như vậy, tỷ trọng sản lượng điện của EVNGENCO 2 chiếm khoảng 18% trong tổng sản lượng điện sản xuất của EVN và tương ứng với khoảng 11,3% tổng sản lượng điện toàn quốc.

Để đạt được kết quả trên, trong suốt năm 2014, EVNGENCO 2 đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng thiết bị nhằm hạn chế sự cố, nâng cao độ tin cậy và tính sẵn sàng của các tổ máy. Đồng thời, các đơn vị thuộc EVNGENCO 2 đã phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm cao nhằm đáp ứng tốt phương thức huy động của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Năm 2015, dự kiến tổng sản lượng điện kế hoạch của toàn EVNGENCO 2 đạt khoảng 16,3 tỷ kWh, tăng 21,6% so với kế hoạch năm 2014. Đây là kế hoạch được xây dựng dựa trên cơ sở kết quả hoạt động năm 2014, thực tế mực nước hồ của các nhà máy thủy điện vào thời điểm cuối năm 2014 và Quyết định số 11115/QĐ-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2015.


  • 22/01/2015 03:51
  • M.Hạnh
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét