Lượng nước về các hồ thủy điện vẫn rất thấp so với trung bình nhiều năm

Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), trong 9 tháng qua, lưu lượng nước về các hồ thủy điện thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm (TBNN) làm sản lượng thủy điện khai thác thấp hơn kế hoạch.

Theo đánh giá của A0, các tháng mùa khô, từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2016, ở khu vực miền Bắc, trên các nhánh sông chính (gồm nhánh sông Đà, sông Lô, sông Gâm) có nước về khá, đạt xấp xỉ giá trị TBNN; còn lại các nhánh sông thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của hiện tượng El Nino nên lượng nước về rất ít, nhiều hồ đã đạt đến mức cực hạn.

Các tháng mùa mưa, từ tháng 6 đến tháng 9, theo tin dự báo hiện tượng El Nino đã chấm dứt, thay vào đó sẽ chịu ảnh hưởng của hiện tượng La Nina, nhưng trên thực tế, hầu hết các nhánh sông suối ở miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam lượng nước về thấp.

Nước về các hồ thủy điện liên tục kém trong thời gian vừa qua - Ảnh Minh Nguyên

Tổng lượng nước về các hồ thủy điện tính đến hết tháng 9 năm 2016 đạt 91 tỷ m3, thấp hơn giá trị cùng kỳ năm 2015 là 2,5 tỷ m3; thấp hơn giá trị TBNN là 29 tỷ m3. So với kế hoạch năm, tổng lượng nước về các hồ hụt 7,9 tỷ m3, tương ứng hụt 3,1 tỷ kWh điện.

Theo tính toán của A0, mực nước các hồ thủy điện đến cuối tháng 9 đều thấp hơn mực nước dâng bình thường; các hồ thủy điện chiếm tỷ trọng lớn như Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Hủa Na, Cửa Đạt, Bản Vẽ, Pleikrong, Ialy, Hàm Thuận, Trị An, Thác Mơ mực nước thấp hơn từ 4-16 m so với mực nước dâng bình thường. Tính đến 30/9, tổng sản lượng thủy điện toàn quốc tích trong hồ là 8,8 tỷ kWh thấp hơn 1,9 tỷ kWh so với kế hoạch năm.

Dựa trên diễn biến lưu lượng nước về các hồ trong tháng 9, kết hợp với nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, A0 tính toán dự kiến tổng sản lượng thủy điện theo nước về tháng 10 toàn hệ thống là 8,5 tỷ kWh, trong đó miền Trung và Nam là 4,5 tỷ kWh.

Cũng theo A0, tính 3 tháng cuối năm, tổng sản lượng thủy điện theo nước về dự kiến hụt khoảng 2,5 tỷ kWh so với kế hoạch năm. Trong điều kiện sản lượng thủy điện đầu tháng 10 đang hụt khoảng 1,9 tỷ kWh so với kế hoạch năm, việc tích các hồ thủy điện lên mực nước dâng bình thường vào cuối năm được đánh giá sẽ rất khó khăn.