Lấy ý kiến trong công tác xây dựng đảng tại Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 29/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Xây dựng Trung ương đề án “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước chi phối” (gọi tắt Ban Chỉ đạo) đã có buổi khảo sát và làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về vấn đề trên.

Tham dự buổi làm việc có ông Phạm Viết Thanh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, đại diện các đồng chí trong Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Về phía Đảng ủy EVN có đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam và Bí thư Đoàn Thanh niên EVN.

Làm việc về công tác xây dựng Đảng tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Ảnh Xuân Tiến

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVN đã trình bày báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động của Đảng ủy Tập đoàn và góp ý Dự thảo “Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước chi phối” do Ban chấp hành Trung ương soạn thảo.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đã đưa ra một số vấn đề như công tác chỉ đạo của Đảng ủy EVN đối với các đơn vị EVN không nắm quyền chi phối; biên chế cán bộ chuyên trách công tác đảng mà Dự thảo của Ban chấp hành Trung ương đưa ra; những khó khăn mà Đảng ủy EVN gặp phải khi Đảng bộ EVN là Đảng bộ không toàn ngành, khiến công tác chỉ đạo đối với các đơn vị trực thuộc nhưng tổ chức đảng không trực thuộc… còn hạn chế.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Viết Thanh cho rằng: Đây là buổi khảo sát lấy ý kiến thực tiễn từ các đơn vị để Ban soạn thảo sẽ hoàn thiện văn bản trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư xem xét ban hành; nhằm hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước chi phối thực hiện trong thời gian tới.