Lập lịch huy động tổ máy trong thị trường phát điện cạnh tranh

Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) ban hành Quyết định số 09/QĐ-ĐTĐL ngày 5/2/2018 về Lập lịch huy động tổ máy, vận hành thời gian thực và tính toán thanh toán trong thị trường điện.

Quy trình này áp dụng đối với các đơn vị tham gia thị trường phát điện cạnh tranh gồm: đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện; đơn vị mua buôn duy nhất; đơn vị phát điện; đơn vị truyền tải điện; đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện năng.

Các đơn vị có trách nhiệm công bố và cung cấp thông tin theo Quy trình Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường điện và công bố thông tin thị trường điện do Cục Điều tiết Điện lực ban hành.

Cũng theo Quyết định, bản chào giá phải tuân thủ các nguyên tắc: Có tối đa 5 cặp giá chào (đồng/kWh) và công suất (MW) cho tổ máy cho từng chu kỳ giao dịch của ngày giao dịch hiện tại; Công suất trong bản chào giá là công suất tại đầu cực máy phát điện; Công suất chào của dải chào sau không được thấp hơn công suất của dải chào liền trước. Bước chào tối thiểu (nếu có) là 3 MW; Có các thông tin về thông số kỹ thuật của tổ máy.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

 

 

Quyetdinh09DTDL2018.PDF