Kiểm toán Genco 3 trước khi cổ phần hóa

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký văn bản gửi Kiểm toán Nhà nước về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 (Genco3) (Văn bản số 1702/TTg – ĐMDN ngày 28/9/2016).

Theo đó, để việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thành công ty cổ phần đảm bảo chặt chẽ, thuận lợi, Phó Thủ tướng đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Tổng công ty Phát điện 3 sẽ được kiểm toán trước khi cổ phần hóa

Genco 3 được thành lập theo Quyết định số 3025/QĐ-BCT ngày 01/06/2012 của Bộ Công Thương trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ, các công ty phát điện hạch toán phụ thuộc, các ban quản lý dự án nguồn điện và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại một số công ty cổ phần phát điện thuộc EVN đang hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Lĩnh vực hoạt động chính của Genco 3 là sản xuất và kinh doanh điện năng, đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện. Các đơn vị thành viên của Genco 3 bao gồm 7 đơn vị hạch toán phụ thuộc, 2 công ty con do Genco 3 nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, 6 công ty liên kết do Genco 3 nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ. Ngoài ra, Genco 3 còn trực tiếp quản lý và điều hành sản xuất 4 nhà máy điện Phú Mỹ với với tổng công suất 2.540 MW.

Genco 3 là đơn vị được chọn là tiên phong trong số 3 tổng công ty phát điện của EVN để tiến hành cổ phần hóa. Kế hoạch cũng được đặt ra, sau khi thí điểm cổ phần hóa Genco 3 sẽ tiếp tục triển khai với Genco 1 và Genco 2. 


  • 29/09/2016 10:09
  • Xuân Tiến