Không điều chỉnh các chỉ tiêu, kế hoạch đã giao

Phải thực hiện nhất quán chủ trương không điều chỉnh các chỉ tiêu, kế hoạch đã được giao, nhằm đánh giá chính xác năng lực của các đơn vị; chỉ điều chỉnh kế hoạch khi bổ sung nhiệm vụ đột xuất hoặc có các biến động lớn mang tính khách quan… Đó là một trong những kết luận của Tổng Giám đốc EVN Phạm Lê Thanh khi chủ trì Hội nghị Công tác kế hoạch của EVN ngày 23/9/2014.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch HĐTV EVN cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc EVN.

Theo các báo cáo và tham luận tại Hội nghị, những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song công tác kế hoạch của EVN đã đạt được những thành công quan trọng. Tập đoàn đã xây dựng được chiến lược phát triển tới năm 2015, định hướng 2020; hoàn thành công tác tham mưu trong lập và điều chỉnh quy hoạch điện quốc gia, các vùng kinh tế, các địa phương; công tác kế hoạch đã được thể chế hóa, tạo sự thống nhất và đồng bộ trong các lĩnh vực hoạt động. Công tác kế hoạch của các đơn vị thành viên ngày càng sát thực tế, tính khả thi ngày càng cao...

Công tác kế hoạch cần tiếp tục được đổi mới tại EVN và các đơn vị - Ảnh: Hoàng Tuyết

Tuy nhiên, các báo cáo và tham luận của đại diện đến từ các ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc EVN cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác kế hoạch vẫn chưa thực sự đổi mới, theo kịp những thay đổi về quản lý và tổ chức cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường; chưa chú trọng công tác dự báo, phân tích; nhiều đơn vị chưa nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác kế hoạch. Đặc biệt, tình trạng đơn vị cấp trên ép chỉ tiêu, chi phí cho cấp dưới vẫn diễn ra; công tác báo cáo từ Tập đoàn cũng như các đơn vị còn chồng chéo…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch HĐTV - ông Hoàng Quốc Vượng nêu rõ, tuy đã có sự tiến bộ vượt bậc, nhưng công tác kế hoạch của EVN và các đơn vị còn thiếu tính đồng bộ, thiếu sự gắn kết; các đơn vị chưa chuyển hóa được tầm nhìn, chiến lược, ý chí của lãnh đạo vào các kế hoạch… Thời gian tới, các đơn vị cần tăng cường công tác đào tạo để nâng cao nhận thức, chất lượng công tác kế hoạch; nâng cao vai trò của lãnh đạo các cấp trong việc lập và giao kế hoạch. Đặc biệt, cần phải áp dụng cơ chế một cửa trong phê duyệt, rà soát kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, theo dõi sát sao việc triển khai các kế hoạch…

Kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc Phạm Lê Thanh chỉ đạo, để đáp ứng sự phát triển của Tập đoàn trong tình hình mới, các đơn vị cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác kế hoạch; tăng cường phân cấp, phân quyền phù hợp với mô hình, quyền hạn của từng đơn vị. Công tác kế hoạch phải đảm bảo tính công khai, minh bạch. Kế hoạch sản xuất kinh doanh phải được giao một lần, ngay từ đầu năm và đồng bộ ở tất cả các kế hoạch thành phần: Sản xuất điện, kinh doanh điện, kế hoạch tài chính, lao động tiền lương, sửa chữa lớn…

Đặc biệt, thực hiện nhất quán chủ trương không điều chuyển các chỉ tiêu kế hoạch đã được giao, nhằm đánh giá chính xác, trung thực năng lực của từng đơn vị. Chỉ thực hiện điều chỉnh khi bổ sung các nhiệm vụ đột xuất hoặc có các biến động lớn mang tính khách quan, ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch…

Nhằm chuẩn bị cho kế hoạch 2015 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020), Tổng giám đốc cũng yêu cầu Ban Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các ban chức năng xem xét, tiếp thu ý kiến của các đơn vị, hoàn chỉnh trình Hội đồng thành viên Quy chế mới về công tác kế hoạch, áp dụng ngay trong năm 2015. Các đơn vị xây dựng kế hoạch 2015 theo Quy chế mới, trình lãnh đạo Tập đoàn trước ngày 31/10/2014.

Với kế hoạch 5 năm (2016-2020), Ban Kế hoạch lập kế hoạch dự thảo gửi Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 31/11/2014.


  • 23/09/2014 08:46
  • Hồng Hoa
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét