Không để chậm tiến độ triển khai trung tâm điều khiển xa và TBA không người trực

Đó là chỉ đạo của Tổng Giám đốc EVN Đặng Hoàng An đối với các tổng công ty trực thuộc tại cuộc họp rà soát tình hình triển khai trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp (TBA) không người trực vừa diễn ra.

Buổi họp rà soát tình hình triển khai trung tâm điều khiển xa và TBA không người trực của EVN - Ảnh: Xuân Tiến

EVN đặt mục tiêu đến năm 2020 có 100% số TBA 110 kV và 60% số TBA 220 kV được điều khiển xa và không có người trực.

Hiện, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đưa vào vận hành 1 trung tâm điều khiển xa tại tỉnh Ninh Bình; Tổng công ty Điện lực miền Trung đã xây dựng được 9 trung tâm điều khiển xa và đưa vào vận hành 3 TBA không có người trực, 30 TBA bán người trực; Tổng công ty Điện lực miền Nam xây dựng được 42 trung tâm điều khiển xa, trong đó mỗi tỉnh có 2 trung tâm; 160/195 trạm biến áp có thể điều khiển xa, nhưng vẫn có người trực.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội có 1 trung tâm điều khiển xa đặt tại Trung tâm Điều độ của Tổng công ty, trong đó có 7 TBA không người trực và 19 trạm bán người trực; Tổng công ty Điện lực TP. HCM có 1 trung tâm điều khiển với 27 TBA không người trực, 9 TBA bán người trực trong tổng số 51 trạm.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia cũng xây dựng được 1 trung tâm điều khiển xa thí điểm ở quận Thủ Đức và 2 TBA không người trực.

Theo Tổng Giám đốc EVN Đặng Hoàng An, triển khai trung tâm điều khiển xa và TBA không người trực là định hướng lớn của EVN, do đó, không đơn vị nào được chậm tiến độ kế hoạch này; đối với các TBA 220 kV và 110 kV được xây dựng mới phải là trạm không người trực và đảm bảo chất lượng ngay từ khâu phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. 


  • 09/04/2017 10:05
  • Xuân Tiến
  • 8236