Khởi công xây dựng TBA 500/220 kV Đông Anh

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) vừa phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khởi công công trình Trạm biến áp 500/220 kV Đông Anh và đấu nối tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Công trình có quy mô xây dựng mới trạm biến áp 500/220 kV và đường dây đấu nối 500 kV mạch kép dài khoảng 1,8 km. Trạm biến áp được xây dựng trên tổng diện tích 82.913 m2 thuộc địa phận 2 thôn Hương Trầm, Hà Phong xã Liên Hà và thôn Biểu Khê xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 813 tỷ đồng. Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, NPMB đại diện EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 thi công, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Đây là công trình trọng điểm quốc gia được đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao của hệ thống điện miền Bắc, đặc biệt là cung cấp điện cho khu vực thành phố Hà Nội; tạo mạch vòng liên kết lưới điện 500 kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Phố Nối; đấu nối, chuyển tiếp nguồn công suất từ các nhà máy nhiệt điện khu vực Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh lên lưới điện quốc gia; tăng cường ổn định và vận hành an toàn lưới cho lưới điện Thủ đô trong những năm tới, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.


  • 05/08/2015 11:22
  • X.Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét