Khởi công công trình Trạm biến áp 110kV Bá Thiện tại tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 27/5, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Quản lý dự án lưới điện (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khởi công công trình Trạm biến áp 110kV Bá Thiện và nhánh rẽ.

Trạm biến áp 110kV Bá Thiện và nhánh rẽ có tổng mức đầu tư 90,8 tỷ đồng.

Công trình có quy mô: xây dựng mới 1,8km đường dây 110kV mạch kép; xây dựng mới TBA 110kV có công suất 2x63MVA (giai đoạn 1 lắp đặt 01 MBA 63MVA).

Trạm biến áp cũng được đầu tư xây dựng đảm bảo tiêu chí không người trực, hệ thống thông tin, SCADA kết nối về Trung tâm Điều khiển của PC Vĩnh Phúc và Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc.

Dự kiến, công trình sẽ đưa vào vận hành trong tháng 11/2021, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải công nghiệp thuộc khu công nghiệp Bá Thiện, khu công nghiệp Bá Thiện II và phụ tải khu vực huyện Bình Xuyên.

Dự án phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 và Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt.


  • 28/05/2021 05:17
  • Nghi Viên
  • 2810