Khánh thành dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho các xã đảo tỉnh Kiên Giang

Tại xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa tổ chức Lễ khánh thành dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho các xã đảo: Lại Sơn, Hòn Nghệ và Sơn Hải thuộc tỉnh Kiên Giang.

Người dân xã đảo Lại Sơn vui mừng vì điện lưới quốc gia đã "vươn"  ra đảo - Ảnh: Thành Trung

Tổng mức đầu tư của 3 dự án khoảng 652 tỷ đồng, từ nguồn vốn của Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020 của Chính phủ (gọi tắt là Chương trình 2081), cấp điện cho hơn 3.000 hộ dân tại các xã đảo Lại Sơn, Hòn Nghệ và Sơn Hải.

Trong đó, Dự án cấp điện cho xã đảo Lại Sơn có tổng mức đầu tư gần 467 tỉ đồng, bao gồm đường dây 110 kV dài 43 km, trong đó hơn 24 km vượt biển; phần đường dây trung hạ thế trên đảo dài 24 km; lắp đặt công tơ và nhánh rẽ khách hàng cho 1.956 hộ dân trên đảo. Công trình hoàn thành đóng điện cho người dân từ tháng 11/2016.

Dự án cấp điện cho xã Hòn Nghệ có tổng mức đầu tư gần 140 tỉ đồng, cấp điện cho 510 hộ dân trên đảo. Quy mô dự án gồm đường dây trung thế 22 kV vượt biển dài trên 16 km, đường dây trung thế 3 pha trên đảo xây dựng mới dài 9,9 km, đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 30/12/2016.

Dự án cấp điện cho xã đảo Sơn Hải có đường dây trung thế 22 kV vượt biển dài 4 km và đường dây trung thế 3 pha trên đảo xây dựng mới dài 4,8 km. Chủ đầu tư đã lắp đặt công tơ và nhánh rẽ khách hàng cho 556 hộ dân trên đảo. Tổng mức đầu tư dự án gần 45 tỉ đồng. Công trình đóng điện ngày 19/1/2017. 

Từ nay đến năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiếp tục đầu tư đưa điện lưới quốc gia ra xã đảo An Sơn (huyện Kiên Hải) và xã đảo Hòn Thơm (huyện Phú Quốc). 

Như vậy, đến nay đã có 5 đảo của tỉnh Kiên Giang có điện lưới quốc gia, trong đó có đảo lớn nhất là Phú Quốc và xã đảo Hòn Tre, trung tâm hành chính của huyện đảo Kiên Hải.


  • 22/01/2017 03:22
  • Đình Hoàng