Khánh Hòa: Chuyển giao công trình điện cho ngành Điện quản lý

Đây là nội dung chỉ đạo của ông Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan về việc chuyển giao các công trình điện đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách cho Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa quản lý, vận hành.

Tại cuộc họp, ông Trần Sơn Hải đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện việc chuyển giao công trình điện được đầu tư bằng ngân sách tỉnh cho Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, đồng thời yêu cầu Công ty hoàn trả vốn đầu tư trong vòng 10 năm;

Đối với các dự án mà ngành Điện phải đầu tư theo quy định pháp luật, trong quá trình thẩm định phải lấy ý kiến của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về quy mô và độ cần thiết. Nếu Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa không đủ nguồn lực thì chủ đầu tư bàn giao cho Công ty sau khi quyết toán; Giao Sở Tài chính ký thỏa thuận với Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về thủ tục giao nhận, chuyển nhượng tài sản.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, Luật Điện lực quy định đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện có trách nhiệm đầu tư xây dựng trạm điện, công tơ và đường dây dẫn điện đến công tơ. Tuy nhiên, do Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa khó khăn về vốn đầu tư nên UBND tỉnh tạm thời dùng vốn ngân sách để đầu tư các công trình điện cấp bách trên địa bàn tỉnh, sau đó bàn giao cho Công ty quản lý.

Từ cuối năm 2015 trở về trước, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã tiếp nhận 110 hạng mục công trình điện, giá trị nhận bàn giao 110,688 tỷ đồng.

 


  • 14/02/2017 03:39
  • Theo Cổng Thông tin điện tử Khánh Hòa