Khai trương đồng hồ đếm ngược của cụm dự án giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1

Ngày 18/3, tại Khánh Hòa, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) khai trương đồng hồ đếm ngược thời gian đến mốc hoàn thành cụm dự án giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1.

Tham dự chương trình có ông Cao Xuân Thành - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về Phát triển điện lực; ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); ông Nguyễn Đức Cường – Thành viên HĐTV EVN; ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo EVNNPT/CPMB và Công ty Truyền tải điện 3.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương đồng hồ đếm ngược tại Dự án Trạm biến áp 500kV Vân Phong

Cụm các dự án lưới điện truyền tải giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong gồm Trạm biến áp 500 kV Vân Phong và đấu nối; Đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân; Đường dây 500kV đấu nối TBA 500kV Thuận Nam vào đường dây 500kV Vân Phong - NĐ Vĩnh Tân. Các công trình đang được EVNNPT, CPMB và các đơn vị liên quan ngày đêm bám tuyến, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành vào ngày 25/12/2022.

Đồng hồ đếm ngược được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia lắp đặt tại Trạm biến áp 500kV Vân Phong. Mục đích nhằm giúp mỗi cán bộ công nhân viên tham gia xây dựng các dự án giải toả công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1 thấy được tính cấp bách của cụm công trình, để nỗ lực thi công hoàn thành đóng điện dự án vào ngày 25/12/2022 (tổng thời gian còn lại là 282 ngày).