Hợp tác nghiên cứu đấu nối nhà máy điện gió vào hệ thống điện Việt Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Hiệp hội Đồng Quốc tế khu vực Đông Nam Á (ICASEA) vừa phối hợp tổ chức Hội thảo Nghiên cứu đấu nối nhà máy điện gió vào hệ thống điện Việt Nam và sự tham gia của điện gió vào thị trường điện.

Mục đích Hội thảo là trao đổi các kết quả nghiên cứu chuẩn bị nội dung cho việc xuất bản “Tiêu chuẩn kỹ thuật và Sổ tay kỹ thuật đấu nối điện gió vào hệ thống điện Việt Nam” dự kiến được thực hiện vào tháng 1/2013; đồng thời đánh giá tác động của điện gió đối với hệ thống điện và các biện pháp khắc phục và điều kiện để điện gió tham gia vào thị trường điện cạnh tranh.

Trước đó, tháng 5/2012, EVN và ICASEA đã ký Biên bản ghi nhớ “Nghiên cứu sự ảnh hưởng của điện gió, các tiêu chuẩn đấu nối và sự tham gia của điện gió vào thị trường điện cạnh tranh” làm cơ sở xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật đấu nối nhà máy điện gió vào lưới điện truyền tải và phân phối của EVN. Công ty Tư vấn RMA (Srilanka) và Công ty Tư vấn xây dựng điện 3 (thuộc EVN) là hai đơn vị thực hiện.

Ông Steven Sim – Giám đốc Điều hành ICASEA khẳng định: “Đây là một trong những chương trình nghiên cứu quan trọng trong 8 năm làm việc với Việt Nam của ICASEA là bước khởi đầu cho quá trình hợp tác với EVN”.

Tại Hội thảo, ông Ekanayake Janaka – chuyên gia quốc tế về đấu nối điện gió – Công ty Tư vấn RMA (Srilanka) đã giới thiệu các loại tuabin của các trại điện gió hiện nay, đề xuất phương thức đấu nối vào lưới điện, từ đó đưa ra các khuyến nghị kỹ thuật về đấu nối điện gió Việt Nam.

Bên cạnh đó, các chuyên gia của ICASEA còn phân tích những điều kiện để điện gió có thể tham gia vào thị trường điện cạnh tranh: Xác định khu vực có tiềm năng về điện gió, xác định thị phần điện gió hàng năm, kế hoạch mở rộng lưới điện để đảm bảo các nhà máy điện dễ dàng kết nối và tránh được gián đoạn trong quá trình truyền tải điện gió…

 


  • 07/12/2012 08:52
  • PV
  • 17047


Gửi nhận xét