Hội nghị trực tuyến học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

Ngày 2/8/2016, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2020). Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại trụ sở Tập đoàn và 22 điểm cầu trên phạm vi toàn quốc.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Đảng bộ EVN có đồng chí Dương Quang Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Đặng Hoàng An - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, Anh hùng Lao động Thái Phụng Nê - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Năng lượng cùng các cán bộ chủ chốt trong Tập đoàn.

Hội nghị trực tuyến học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thông qua các văn kiện quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong đó có chỉ rõ trọng trách, vai trò và nhiệm vụ của ngành Điện lực nói chung và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói riêng như: Tái cơ cấu ngành và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, vấn đề an ninh - quốc phòng, hội nhập quốc tế, phòng chống thiên tai, bảo vệ tài nguyên môi trường…

Vì vậy, “Việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam chính là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ ”, đồng chí Dương Quang Thành nhấn mạnh.

Hội nghị đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị, những vấn đề mới trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; phương hướng trọng tâm giai đoạn 2016 – 2020, nhiệm vụ, giải pháp; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đã quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ II; Triển khai Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 3 khóa XII. Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Nguyễn Hữu Tuấn cũng đã trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, sau Hội nghị này, Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc mà trước hết là các đồng chí Bí thư chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các Nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên và người lao động; Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ, Chi bộ sát với đặc điểm tình hình thực tiễn của đơn vị.


  • 02/08/2016 01:37
  • Bài, ảnh: Xuân Tiến