Hội nghị tổng kết 10 năm công tác pháp chế Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 9/11/2016, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác pháp chế. Tham dự Hội nghị có ông Phan Chí Hiếu – Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân – Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương), đại diện các bộ, ngành Trung ương. Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Khoa, Trưởng ban Pháp chế (EVN) cho biết: Thời gian qua, công tác pháp chế tại EVN đã được lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. EVN đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch hàng năm về công tác pháp chế; theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác pháp chế. 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho những tập thể và cá nhân xuất sắc của EVN

Ban Pháp chế EVN vừa là đơn vị tổng hợp quá trình xây dựng, ban hành quy chế, vừa góp ý, thẩm định về mặt nội dung, hệ thống hoá, đưa lên trang thông tin điện tử EVN và Cổng thông tin Pháp chế EVN, tạo thuận lợi cho các CBCNV trong EVN và tại các đơn vị tiếp cận, áp dụng. 10 năm qua, EVN đã công bố hết hiệu lực thi hành 155 quy chế quản lý nội bộ để các đơn vị cập nhật kịp thời.

Trong công tác tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật EVN và các đơn vị đã thực hiện góp ý khoảng 1.800 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi đề nghị góp ý, chủ yếu là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức, sản xuất - kinh doanh của EVN. 

Đặc biệt, trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong 10 năm qua, EVN và các đơn vị đã tổ chức khoảng hơn 2.000 đợt tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, quy chế quản lý nội bộ và các chuyên đề khác cho 331.020 lượt CBCNV. Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật và các quy chế quản lý nội bộ do EVN, các đơn vị để hình thành một hệ thống cơ sở dữ liệu văn bản phục vụ cho yêu cầu của công tác quản lý.

Ngoài ra, bộ phận pháp chế của EVN và các đơn vị thực hiện tích cực công tác tư vấn pháp lý, công tác đàm phán, ký kết, thẩm định và thực hiện hợp đồng; cải cách hành chính; công tác xây dựng, phát triển, quản lý nhãn hiệu EVN...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu gửi lời chức mừng nhân ngày pháp luật Việt Nam đến những người làm công tác pháp chế trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm công tác pháp chế trong đó có pháp chế doanh nghiệp.

“10 năm qua, tổ chức pháp chế trong EVN đã khẳng định được vị trí, vai trò và có những đóng góp quan trọng cho những thành tựu, kết quả sản xuất - kinh doanh tốt đẹp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cụ thể, cơ cấu tổ chức pháp chế từ Tập đoàn đến các đơn vị được kiện toàn mạnh với các ban, phòng, cán bộ làm công tác pháp chế. Đội ngũ làm công tác pháp chế phát triển mạnh về số lượng và chất lượng. Các tổ chức pháp chế trong Tập đoàn đã tham mưu giúp việc cho Tập đoàn cũng như các đơn vị đạt hiệu quả. Trong thời gian tới, lãnh đạo EVN cần tiếp tục quan tâm đến công tác pháp chế, tiếp tục nâng cao bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho công tác pháp chế để có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp chung của EVN cũng như đóng góp cho sự phát triển của các doanh nghiệp nhà nước”- Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đánh giá.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho những tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế của EVN

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An ghi nhận sự nỗ lực của các cán bộ làm công tác pháp chế, đồng thời, yêu cầu các đơn vị rà soát, nâng cao hiệu quả công tác pháp chế, bố trí bộ máy phù hợp, tổ chức các lớp đào tạo nhằm nâng cao nhận thức về công tác pháp chế trong toàn Tập đoàn... 

Định hướng 10 hoạt động pháp chế của EVN giai đoạn 2017-2020

1. Bám sát các Chương trình, Kế hoạch, Đề án của EVN để xây dựng Chương trình công tác pháp chế hàng năm và triển khai thực hiện trong EVN và các đơn vị.

2. Chủ trì cùng các Ban/Văn phòng, đơn vị để hoàn thiện, trình HĐTV, Tổng giám đốc EVN ban hành các quy chế quản lý nội bộ áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

3. Hoàn thiện các quy định và thực hiện chuyên đề kiểm soát tuân thủ, quản trị rủi ro trong EVN. Thực hiện từ năm 2017.

4. Tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn của đơn vị cấp trên đối với cấp dưới, thực hiện kiểm tra chéo giữa các đơn vị về công tác pháp chế.

5. Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến hoạt động của EVN. Tổ chức các hội nghị chuyên đề về công tác pháp chế nhằm trao đổi kỹ năng thực hiện công tác pháp chế.

6. Tập trung đẩy mạnh thực hiện Chương trình công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 do EVN ban hành.

7. Tổ chức các khoá tập huấn ngắn hạn trong và ngoài nước cho những người làm công tác pháp chế liên quan đến yếu tố nước ngoài.

8. Tăng cường quản lý, sử dụng và bảo vệ Nhãn hiệu EVN.

9. Chủ động nghiên cứu các văn bản pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định cho phù hợp hoặc ban hành cơ chế đặc thù nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được Nhà nước giao cho EVN.

10. Nghiên cứu xây dựng Sổ tay về công tác pháp chế trong doanh nghiệp.