Hội nghị thường niên công tác quản lý đo lường của EVN

Hội nghị thường niên công tác quản lý đo lường điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa diễn ra tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Hội nghị do EVN và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp tổ chức. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - ông Trần Văn Vinh; Phó tổng giám đốc EVN - ông Nguyễn Tấn Lộc đã tham dự Hội nghị.

Đến hết tháng 9/2016, EVN quản lý 24,764 triệu công tơ phục vụ bán điện cho khách hàng tại 5 Tổng công ty Điện lực (trong đó có: 701.116 công tơ điện tử 3 pha; trên 5,427 triệu công tơ điện tử 1 pha; 330.218 công tơ 3 pha cơ khí;  trên 18,108 triệu công tơ 1 pha cơ khí).

EVN cũng đã thực hiện kiểm định định kỳ được hơn 5 triệu công tơ, trên 108.400 máy biến dòng (TI), và hơn 10.230 máy biến điện áp (TU), kiểm định ban đầu 1,717 triệu công tơ, gần 35.600 TU, TI phục vụ bán điện cho các khách hàng.

Trong việc quản lý, triển khai thực hiện công tác đo lường đối với các đơn vị, Tập đoàn luôn đặc biệt chú trọng việc cập nhật các văn bản, quy định mới của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực đo lường, thực hiện luật đo lường để quán triệt các tổng công ty Điện lực triển khai thực hiện. Các đơn vị thí nghiệm tại các tổng công ty cũng đã thực hiện nghiêm túc chuyển đổi các hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm theo đúng quy định của Luật đo lường.

Cũng tại hội nghị, đại diện của 2 đơn vị là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã báo cáo về công tác quản lý đo lường tại đơn vị mình.

Hội nghị thường niên công tác quản lý đo lường là dịp để các đơn vị trong Tập đoàn trao đổi việc giải quyết những vướng mắc trong thực hiện Luật đo lường, đồng thời cập nhật và phổ biến những số nội dung của văn bản mới hướng dẫn thực hiện Luật Đo lường, Nghị định 105/2016/NĐ- Bộ Khoa học& Công nghệ…


  • 04/12/2016 06:00
  • Lê Xuân Thái