Hội nghị phổ biến Thông tư số 33/TT-BCT của Bộ Công Thương

Ngày 2/12 tại Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức hội nghị phổ biến Thông tư số 33/2014/TT-BCT, qui định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

Tham dự hội nghị có ông Lê Tuấn Phong – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương; đại diện Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương; Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh; Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đại diện các công ty Điện lực khu vực miền Nam và TP. Hồ Chí Minh. 

Đại diện Bộ Công Thương phổ biến nội dung của Thông tư 33/2014/TT-BCT - Ảnh: Đình Hoàng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Tuấn Phong - Phó Tổng cục trưởng - Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) cho biết, việc Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 33/TT-BCT nhằm đáp ứng các yêu cầu Thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ để rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng; Nghị quyết số 74/NQ-CP của Chính phủ ngày 04/10/2014 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2014; Một số thủ tục thuộc các quy định của các cơ quan quản lý nhà nước còn chưa được đơn giản hóa…

Tại hội nghị các đại biểu được phổ biến nội dung của Thông tư số 33/2014/TT-BCT. Theo đó, thông tư này quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng áp dụng đối với khách hàng sử dụng điện có đề nghị đấu nối vào lưới điện trung áp; quy định trách nhiệm của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc triển khai thực hiện các nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng…

Đối tượng áp dụng gồm: Khách hàng sử dụng điện có đề nghị đấu nối vào lưới điện trung áp; đơn vị phân phối điện; đơn vị phân phối và bán lẻ điện; EVN và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.      

Ngoài ra, Thông tư còn quy định một số nội dung về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2012/TT-BCT; sửa đổi, bổ sung mộ số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BCT.


  • 02/12/2014 03:29
  • Đình Hoàng
  • 4829


Gửi nhận xét