Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy EVN

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2016 vừa diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đàm Duy Thiên, hàm Vụ trưởng Vụ 4 (Ban Tổ chức Trung ương), đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đồng chí trong Ban Thường ủy Đảng ủy EVN.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn năm 2016. Các đồng chí trong Ban Thường vụ đã phát biểu thảo luận bổ sung, làm rõ kết quả trong dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể.

Sau phần kiểm điểm tập thể, các cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy đã tiến hành kiểm điểm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đàm Duy Thiên, hàm Vụ trưởng Vụ 4 (Ban Tổ chức Trung ương) cho biết: Việc kiểm điểm tập thể và cá nhân trong tổ chức Đảng là nhiệm vụ thường niên của hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Đảng ủy EVN cần thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế và đưa ra những giải pháp khắc phục. Việc kiểm điểm này là cơ sở giúp Đảng ủy EVN điều chỉnh hợp lý trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy EVN năm 2016 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.