Hội nghị Khởi động dự án “Hiệu quả lưới điện truyền tải”

Từ ngày 13 - 14/11, tại TP Đà Nẵng, Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức Hội nghị Khởi động dự án “Hiệu quả lưới điện truyền tải” (TEP).

Hội nghị Khởi động dự án TEP được tổ chức trên cơ sở Hiệp định vay vốn của dự án vừa được ký kết - Ảnh: EVNNPT

Tham gia hội nghị có đại diện của WB, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), và các đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, các chuyên gia của WB đã hướng dẫn cho các đơn vị chức năng liên quan và EVNNPT những thủ tục, yêu cầu của Ngân hàng cho 3 lĩnh vực: Đấu thầu, giám sát và lập báo cáo; công tác quản lý tài chính và các chính sách an toàn môi trường và xã hội.

Đồng thời, hội nghị cũng đề cập tới các vấn đề liên quan như: Công tác tổ chức thực hiện dự án, công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án truyền tải điện…

Hội nghị được tổ chức ngay sau Lễ ký kết hiệp định vay vốn của Dự án “Hiệu quả lưới điện truyền tải” (ngày 12/11), nhằm giúp các bên liên quan hiểu hơn về dự án, cũng như nắm rõ thủ tục, quy trình thực hiện… để triển khai dự án TEP thành công như mong đợi.

Dự án “Hiệu quả lưới điện truyền tải (TEP)”

- Tổng mức đầu tư 731,25 triệu USD. Trong đó: WB tài trợ 500 triệu USD, vốn đối ứng trong nước: 231,25 triệu USD. EVNNPT được EVN giao chủ trì thực hiện, thu xếp vốn đối ứng.

- Dự án đầu tư vào 21 tiểu dự án lưới điện truyền tải 500kV, 220kV; 3 tiểu dự án lưới điện thông minh ở ba miền Bắc, Trung, Nam và hỗ trợ kỹ thuật cho EVNNPT .

- Ý nghĩa: Dự án góp phần giúp EVNNPT hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng Hệ thống truyền tải Quốc gia, tăng cường an ninh năng lượng, kiểm soát và giảm ô nhiễm môi trường cho các hoạt động về năng lượng, cũng như đẩy mạnh phát triển bền vững về kinh tế xã hội. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đóng góp khoảng 15% vào tăng trưởng lưới truyền tải điện tại Việt Nam trong giai đoạn 2015 - 2020.

 


  • 14/11/2014 02:15
  • M.H
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét