Hỏi đáp về giá điện khi thay đổi mục đích sử dụng điện

Người hỏi: Nguyễn Đình Quý Địa chỉ: Phúc Yên - Vĩnh Phúc.

Câu hỏi:

Tôi muốn mở xưởng sản xuất cơ khí, hiện tôi dùng điện sinh hoạt. Tôi có phải đăng ký lại hay không, giá điện tính như thế nào? Xin cám ơn.

Trả lời:

Sau khi nhận được câu hỏi của độc giả, Ban biên tập website: evn.com.vn đã liên hệ tới Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc, và nhận được trả lời như sau:

Thưa Quý khách!

Căn cứ thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014, Qui định về giá bán điện. Tại Điều 3, Chương I, Áp dụng giá bán điện: Trường hợp có thay đổi mục đích sử dụng điện làm thay đổi giá áp dụng, bên mua điện phải thông báo cho bên bán điện trước 15 ngày để điều chỉnh việc áp giá trong hợp đồng theo đúng mục đích sử dụng.

Trong trường hợp này khách hàng đang ký hợp đồng mua điện cho mục đích sinh hoạt muốn mở xưởng sản xuất cơ khí thì khách hàng sẽ phải đăng ký thay đổi mục đích sử dụng điện từ sinh hoạt sang mục đích ngoài sinh hoạt. Bên bán điện sẽ kiểm tra chuyển đổi hệ thống đo đến điện cho phù hợp với công suất khách hàng sử dụng và áp lại giá bán điện theo đúng qui định.

Cụ thể theo Khoản 10, Điều 7, Chương II của Thông tư 16/2014/TT-BCT, khách hàng thuộc đối tượng áp giá bán điện cho mục đích sản xuất.

Trân trọng.


  • 15/02/2017 04:23
  • EVN & Khách hàng