Hoạt động Công đoàn năm 2015 bám sát định hướng năng suất - hiệu quả

Đây là một trong những định hướng hoạt động trong năm mới của Công đoàn Điện lực Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Ông Đặng Quang Điều - Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Chính sách kinh tế - xã hội và thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (ngoài cùng bên phải) trao Cờ thi đua của Tổng liên đoàn cho Công đoàn Điện lực Việt Nam - Ảnh: H.T

Đánh giá kết quả hoạt động công đoàn năm 2014, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam - Khuất Quang Mậu cho biết, Công đoàn các cấp đã phối hợp tốt với chuyên môn, tổ chức thực hiện thắng lợi những nội dung của chỉ thị liên tịch đề ra trước đó, góp phần quan trọng để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Nổi bật là tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, "rèn tay nghề, thi thợ giỏi", tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ - thể thao chào mừng kỷ niệm 85 năm Công đoàn Việt Nam, 60 năm ngày truyền thống ngành Điện. Bên cạnh đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng thực hiện tốt chức năng của tổ chức công đoàn trong Tập đoàn nhà nước; đảm bảo chăm lo đời sống, thu nhập, việc làm cho người lao động.

Hiệu quả của phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong năm 2014 thể hiện qua những kết quả tích cực như: Toàn Tập đoàn có 1.966 sáng kiến được công nhận và áp dụng vào sản xuất kinh doanh, làm lợi trên 82 tỉ đồng, 38/40 công đoàn đơn vị đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, không có công đoàn cơ sở yếu kém, quan hệ lao động giữa người quản lý và người lao động hài hòa, ổn định, nội bộ các đơn vị đoàn kết, không có tranh chấp lao động,…

Với thành tích đạt được, Công đoàn Điện lực Việt Nam được tặng Cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trong năm 2015, Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai thực hiện 4 chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, mối quan hệ lao động hài hòa, động viên công nhân viên chức lao động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn... Trong đó, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đặt ra 7 nội dung trọng tâm yêu cầu công đoàn các cấp cần tập trung triển khai tốt, cũng như phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn đồng cấp để tổ chức thực hiện trên định hướng “năng suất - hiệu quả” bám sát chủ đề của EVN trong năm 2015. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó tổng giám đốc EVN – Nguyễn Tấn Lộc đánh giá cao đóng góp của tổ chức công đoàn trong những thành công của EVN năm 2014. Phó tổng giám đốc cũng khẳng định, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động là chủ đề liên quan trực tiếp đến người lao động. Do đó, sự tham gia của tổ chức công đoàn dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Điện lực Việt Nam là hết sức cần thiết. 


  • 21/01/2015 10:51
  • Hoàng Tuyết
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét