Hoàn thành toàn bộ Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trong năm 2015

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 172/TB-VPCP (ngày 20/05/2015) thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án Thủy điện Sơn La – Lai Châu tại cuộc họp Ban chỉ đạo về Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La (Dự án).

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, trong thời gian qua công tác di dân tái định cư Thủy điện Sơn La đã đạt được một số kết quả tích cực, các Bộ, ngành Trung ương đã tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án và hoàn thành các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các địa phương.

Các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư và triển khai thực hiện các dự án thành phần theo kế hoạch. Công tác đào tạo và chuyển đổi nghề nghiệp đã được các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Việc thu hồi vào giao đất sản xuất, tổ chức lại sản xuất và thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư được quan tâm, đẩy mạnh, đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân tại các khu, điểm tái định cư từng bước ổn định.

Nhiều hộ dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La đã làm giàu trên mảnh đất mới - Ảnh Mao Điền

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn những tồn tại nhất định. Chính vì thế Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đưa ra mục tiêu trong thời gian tới phải tập trung đẩy nhanh tiến độ, rà soát lại danh mục các dự án thành phần, trên cơ sở đó để xác định tổng nhu cầu vốn còn lại để hoàn thành toàn bộ Dự án; nghiệm thu, thanh quyết toán, bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ các dự án thành phần trong Quý IV/2015.

Đồng thời tập trung rà soát đánh giá kỹ kết quả tái định cư tại các địa phương, tập trung việc bố trí đất sản xuất và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân vùng tái định cư; công tác hỗ trợ, hướng dẫn phát triển sản xuất cho các hộ dân tái định cư; công tác hỗ trợ đào tạo nghề, lao động; điều kiện ăn ở của các hộ tại các khu, điểm tái định cư; hoàn thành toàn bộ Dự án trong năm 2015.

Phó Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các địa phương khẩn trương rà soát lại toàn bộ danh mục dự án thành phần, trên cơ sở đó xác định cụ thể khối lượng công việc đã hoàn thành, đang thực hiện và chưa thực hiện của Dự án, đồng thời xác định nhu cầu vốn còn lại để hoàn thành toàn bộ Dự án, báo cáo kết quả Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/5/2015.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương tổ chức rà soát đánh giá kỹ kết quả thực hiện công tác tái định cư tại các địa phương về các lĩnh vực đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư (bao gồm đất đã đưa vào sản xuất và đất còn phải cải tạo, năng suất cây trồng…); việc hỗ trợ đào tạo, tập huấn nghề cho lao động; mức thu nhập bình quân chung của địa phương, so sánh với thời gian trước và các khu vực khác trên địa bàn (tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập…); đề xuất giải pháp hỗ trợ cho các hộ dân tái định cư.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra, hướng dẫn các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu thực hiện công tác thu hồi, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ tái định cư Dự án thủy điện Sơn La; phối hợp với Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh để thực hiện công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bộ LĐTB&XH phối hợp với Bộ NN&PTNT đánh giá việc hỗ trợ đào tạo nghề, huấn luyện lao động; đời sống, nơi ở và thu nhập của các hộ dân tái định cư.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu hoàn thành giải ngân kinh phí hỗ trợ sản xuất còn lại cho các hộ tái định cư theo quy hoạch chi tiết được duyệt, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, trong đó cần chú trọng các biện pháp lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng thu nhập trên diện tích đất được giao. Bố trí cán bộ khuyến nông, khuyến lâm đến từng điểm tái định cư hướng dẫn người dân xây dựng phương án sản xuất cụ thể, xây dựng mô hình sản xuất để rút kinh nghiệm và nhân diện rộng.

Theo Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:

Tổng số dân di chuyển thuộc Dự án:là 20.340 hộ với 92.301 nhân khẩu, trong đó

  • Tỉnh Sơn La 12.584 hộ, 58.337 khẩu;
  • Tỉnh Điện Biên 4.459 hộ, 17.010 khẩu;
  • Tỉnh Lai Châu 3.297 hộ, 16.954 khẩu.

 


  • 26/05/2015 11:25
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét