Hoàn thành nâng công suất TBA 220 kV Bến Tre

Công ty Truyền tải điện 4 (PTC 4) – thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia vừa đóng điện thành công công trình “Nâng công suất Trạm biến áp 220 kV Bến Tre”.

Công trình do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư; Công ty Truyền tải điện 4 thay mặt chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án.

Công trình có quy mô xây dựng thay máy biến áp AT2 125 MVA lên 250 MVA tại trạm biến áp 220 kV Bến Tre hiện hữu, thuộc ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, với tổng kinh phí dự án hơn 58 tỉ đồng.

Công trình hoàn thành đã giúp tăng cường công suất cho trạm biến áp 220 kV Bến Tre, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bến Tre và vùng lân cận.

Dự án Nâng công suất trạm biến áp 220 kV Bến Tre phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 có xét triển vọng đến năm 2030 và Quy hoạch phát triển điện lực Bến Tre. 

 


  • 01/06/2016 02:15
  • Minh Nguyên