Hoàn thành lắp đặt tụ bù ngang của 8 trạm biến áp 220kV, nhằm đảm bảo điện cho miền Bắc từ mùa hè 2024

Ngày 28/4/2024, Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) đã hoàn thành lắp đặt tụ bù ngang 8/8 Trạm biến áp 220kV khu vực phía Bắc thuộc Dự án “Lắp đặt tụ bù lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc năm 2024”. Việc hoàn thành Dự án góp phần quan trọng vào đảm bảo điện cho khu vực miền Bắc theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, NPTPMB đại diện cho chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án. Đây là công trình năng lượng cấp II, nhóm B với tổng mức đầu tư gần 190 tỷ đồng thực hiện tại 8 trạm biến áp 220kV thuộc địa bàn 7 tỉnh/thành phố là những trung tâm phụ tải lớn bao gồm: TBA 220kV Long Biên (Hà Nội), Quang Châu (Bắc Giang), Kim Động, Yên Mỹ (Hưng Yên), Thanh Nghị (Hà Nam), Bắc Ninh 3 (Bắc Ninh), Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), Hải Hà (Quảng Ninh).

Dự án có quy mô lắp đặt 07 giàn tụ bù ngang 110kV - 50MVAr và các thiết bị để hoàn thiện ngăn lộ tại các TBA 220kV Long Biên, Quang Châu, Kim Động, Yên Mỹ, Thanh Nghị, Bắc Ninh 3 và Vĩnh Tường; Lắp đặt giàn tụ bù ngang 110kV - 25MVAr và các thiết bị để hoàn thiện ngăn lộ tại TBA 220kV Hải Hà (tổng dung lượng bù 375MVA).

NPTPMB đã hoành thành lắp đặt 8/8 giàn tụ bù ngang, vượt tiến độ so với chỉ đạo của EVNNPT 

Ông Võ Lương Nhân - Phó Giám đốc NPTPMB cho biết: Theo kế hoạch, dự án hoàn thành trong tháng 5/2024. Tuy nhiên, để hỗ trợ đảm bảo điện áp nằm trong giới hạn cho phép lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc, đáp ứng nhu cầu điện năng cho các phụ tải quan trọng trong khu vực cũng như tăng cường ổn định cung cấp điện, giảm tổn thất công suất, điện năng trong hệ thống, EVNNPT đã yêu cầu dự án phải hoàn thành sớm và đưa vào vận hành đóng điện trước ngày 30/4/2024. Đặc biệt, việc triển khai dự án tại các trạm biến áp hiện hữu khi thi công trong điều kiện các thiết bị gần đó đang mang điện đòi hỏi phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Trước chỉ đạo của Tổng công ty, NPTPMB lập kế hoạch chi tiết từng khâu, từng hạng mục, chi tiết đến từng công việc, hàng ngày, các cán bộ thực hiện dự án bám sát theo tiến độ điều hành chi tiết, lãnh đạo ban, lãnh đạo các phòng chức năng luôn sẵn sàng trực tiếp chỉ đạo, đảm bảo không có sự gián đoạn; tập trung nguồn lực, tăng cường nhân lực, máy móc thi công; tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, xuyên ngày nghỉ để đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Các đơn vị đóng điện tại TBA 220kV Vĩnh Tường vào rạng sáng ngày 28/4/2024

Việc hoàn thành sớm dự án giúp đảm bảo điện áp nằm trong giới hạn cho phép lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc, đáp ứng nhu cầu điện năng cho các phụ tải quan trọng trong khu vực. Tăng cường độ ổn định cung cấp điện, giảm tổn thất công suất, điện năng trong hệ thống, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Việc hoàn thành dự án cũng khẳng định năng lực thực hiện của NPTPMB đối với các dự án có tính chất cấp bách, thời gian thực hiện gấp gáp, kỹ thuật phức tạp và thi công đồng thời tại nhiều địa điểm.