Hoàn thành 122 dự án phục vụ tái định cư Thủy điện Sơn La

Trong quý I năm nay, tỉnh Sơn La đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 122 dự án gồm đường giao thông, các công trình điện, nước sinh hoạt, thủy lợi, công trình phúc lợi, trường học, hỗ trợ sản xuất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào tái định cư thủy điện Sơn La.

Như vậy, luỹ kế từ năm 2003 (thời điểm triển khai Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La) đã có 2.022 dự án đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng tại 52 khu, 217 điểm tái định cư trong tỉnh, đạt 93% số dự án được Chính phủ phê duyệt. Hiện, tỉnh Sơn La đang triển khai thi công 148 dự án và khởi công mới 30 dự án khác.

Các huyện, thành phố có điểm đón dân từ vùng hồ đến tái định cư đã giao hơn 24.785 ha đất cho các hộ sản xuất, đạt 99,9% diện tích đất phải giao. Tuy nhiên, 2.178 hộ/12.000 hộ tái định cư chưa được hoàn thiện cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, trong đó huyện Mường La có 86 hộ, huyện Quỳnh Nhai 2.092 hộ.

UBND tỉnh Sơn La đang đôn đốc các địa phương có điểm đón dân tái định cư, các nhà thầu thi công dự án phục vụ tái định cư đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, rà soát chế độ, chính sách đã áp dụng tại các khu, điểm tái định cư thủy điện Sơn La để tháo gỡ khó khăn, sớm ổn định đời sống, sản xuất của các hộ dân.

 

 


  • 03/04/2015 08:59
  • Theo TTXVN
  • 2365


Gửi nhận xét