Hệ thống điện quốc gia sẽ được bổ sung 1.666 MW công suất

Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), dự kiến trong 2 tháng còn lại của năm 2015, hệ thống điện quốc gia sẽ được bổ sung 1.666 MW công suất nguồn điện với 6 tổ máy được hòa lưới.

Cụ thể, trong tháng 11, tổ máy 1 Thủy điện Nho Quế 2 (công suất 24 MW) và tổ máy 1 Thủy điện Nậm Na 2 (công suất 22 MW) sẽ hòa lưới. Tháng 12 sẽ hòa lưới tổ máy 1 Thủy điện Lai Châu (công suất 400 MW), tổ máy 1 Thủy điện Huội Quảng (công suất 260 MW), tổ máy 2 thủy điện Nho Quế (công suất 24 MW) và tổ máy 2 Nhiệt điện Formosa Hà Tĩnh (công suất 150 MW). Ngoài ra, những tháng cuối năm, dự kiến nguồn thủy điện nhỏ và năng lượng tái tạo cũng sẽ đóng góp thêm 260 MW nguồn điện vào hệ thống điện quốc gia.

Hiện tại 2 dự án điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là chủ đầu tư là Thủy điện Lai Châu và Thủy điện Huội Quảng đang bám sát tiến độ đề ra. Thủy điện Lai Châu đã hạ rotor tổ máy số 1. Công trường đang thi công bám sát sơ đồ phát điện tổ máy 1. Đối với Dự án Thủy điện Huội Quảng, công tác đổ bê tông hạng mục giếng điều áp hạ lưu đến nay đã đi vào ổn định và lấy lại tiến độ đã bị chậm trước đây.

Theo tính toán của A0, dự tính đến cuối năm 2015, tổng công suất nguồn điện trên toàn quốc là 38.800 MW, trong đó nguồn điện do EVN và 3 tổng công ty phát điện thuộc EVN sở hữu 23.580 MW (chiếm 60,8% công suất đặt). Quy mô hệ thống điện của Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á và 31 trên thế giới.


  • 06/11/2015 04:08
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét