Góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 4/6, tại Hà Nội, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp góp ý kiến cho các văn kiện trình Đại hội Đảng. Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí trong Tiểu ban Văn kiện đã được nghe báo cáo của Tổ biên tập về việc tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025; bản Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 (lần thứ 8); Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí thành viên trong Tiểu ban Văn kiện đã thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các văn kiện trên.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đề nghị Tiểu ban Văn kiện tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến gửi Tổ biên tập để tổng hợp, hoàn thiện các dự thảo báo cáo trình Đảng ủy Khối DNTW Trung ương thẩm định và duyệt hồ sơ theo quy định.