Giảm tổn thất điện năng ở PC Quảng Nam

Năm 2015, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã tập trung triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ đầu năm nên đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng (TTĐN).

2015: Kết quả khả quan

Năm 2015, quyết tâm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giảm TTĐN do Tổng công ty Điện lực miền Trung giao, toàn Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện và kết quả đạt được rất khả quan: Giảm hơn 0,1% so với kế hoạch, giảm gần 0,4% so với năm trước, đưa tỷ lệ TTĐN xuống dưới 6%.

Để hoàn thành chỉ tiêu giảm TTĐN, Công ty đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp bao gồm các biện pháp tổ chức quản lý, biện pháp kỹ thuật và biện pháp kinh doanh, đặc biệt, Công ty đã đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng việc thực hiện các giải pháp để giảm TTĐN, đã khen thưởng gần 40 triệu đồng cho các giải pháp cụ thể để giảm số trạm biến áp (TBA) công cộng có TTĐN lớn hơn 10%.

Các điện lực đã thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành và bảo dưỡng đường dây và trạm biến áp phân phối. Công tác kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp thực hiện đúng tần suất quy định, sau kiểm tra có tổng hợp những tồn tại, đề xuất xử lý kịp thời, không để kéo dài trong nhiều tháng.

Trong năm 2015, toàn công ty đã hoán chuyển tụ bù hạ áp được 10 cụm; hoán chuyển 93 máy biến áp phụ tải trên địa bàn quản lý để khắc phục tình trạng non/quá tải cục bộ; kết cấu lại lưới điện hạ áp để giảm bán kính cấp điện; các đơn vị đã tích cực chủ động sử dụng dây dẫn thu hồi để kẹp bổ lưới điện hiện trạng, được 14,5km tại 27 TBA và đã đem lại hiệu quả đáng kể, cải thiện điện áp cuối nguồn, giảm TTĐN.

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Nam bảo dưỡng thiết bị lưới điện

Bên cạnh đó, Công ty cũng tập trung các dự án cải tạo lưới trọng điểm nhằm giảm TTĐN như: Tiểu dự án cải tạo lưới trung áp tỉnh Quảng Nam, tiểu dự án nâng cấp và mở rộng lưới điện phân phối nông thôn tỉnh Quảng Nam mở rộng. Đến ngày 10/1/2016, hoàn thành hơn 90% khu vực chuyển lưới 15 kV sang 22 kV; hoàn thành 661 hạng mục TBA.

Công tác kiểm tra định kỳ hệ thống đo đếm trong năm 2015 thực hiện khá tốt, đã triển khai thay thế 21.660 công tơ điện tử 1 pha và 1.705 công tơ 3 pha. Đặc biệt, Công ty đã thay hơn 5.000 công tơ điện tử 1 pha tại các TBA công cộng tổn thất cao.

Trong năm, Công ty đã tổ chức kiểm tra 103.950 lượt khách hàng, phát hiện và xử lý 178 vụ cắp điện, truy thu 146.736 kWh, góp phần giảm TTĐN công ty năm 2015 là 0,01%.

Để khai thác hiệu quả đo xa, công ty đã triển khai hoán chuyển hệ thống đo xa theo hướng thu hồi các điểm đo sản lượng nhỏ, TBA công cộng tổn thất thấp để lắp giám sát điện áp cuối xuất tuyến, sản lượng lớn và các TBA công cộng có tổn thất cao.

2016: Phấn đấu đưa tỷ lệ tổn thất xuống 5,7%

Tình hình thực hiện chỉ tiêu tổn thất điện năng năm 2016 của công ty còn nhiều khó khăn, nhưng bằng mọi nỗ lực, quyết tâm, công ty sẽ cố gắng giảm tỷ lệ TTĐN xuống dưới 5,7%, trong đó, TTĐN hạ áp dưới 5,5%, không có TTĐN lớn hơn 5% đối với khu vực nội thành, nội thị và lớn hơn 8% đối với khu vực còn lại.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc PC Quảng Nam cho biết: Để đạt được mục tiêu đề ra, cần tập trung các giải pháp căn cơ, bền vững; hạn chế việc chữa cháy, đối phó cấp thời, kém hiệu quả và tốn nhiều công sức; phải tạo được môi trường hoạt động giảm TTĐN “minh bạch, trách nhiệm”, trong đó chỉ tiêu đánh giá cụ thể, rõ ràng; khen thưởng kỷ luật công minh, thích đáng; biện pháp triển khai hiệu quả, quyết liệt.

Ông Tuấn cho biết thêm: “Công ty đã kiểm tra, xác định những tồn tại của công tác giảm tổn thất để đưa ra các biện pháp điều hành nhằm chỉ đạo kịp thời các đơn vị thực hiện. Trong đó, có các phương án giao chỉ tiêu theo đối tượng: Khu công nghiệp tập trung, khu vực (thành thị, nông thôn), cấp điện áp, TBA công cộng có TTĐN cao; tổ chức cho các đơn vị bảo vệ chỉ tiêu năm và lộ trình 5 năm; củng cố công tác dịch vụ khách hàng và giảm thời gian tiếp cận điện năng để đẩy mạnh phát triển khách hàng lớn; ưu tiên triển khai công trình xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn có hiệu quả về TTĐN; thường xuyên đánh giá tác động của việc chuyển lưới, quá tải đường dây, chế độ bù đến TTĐN; đẩy mạnh kiểm tra sử dụng điện để phát hiện và truy thu sản lượng triệt để”.

Năm 2016, có những thuận lợi nhất định trong việc thực hiện chỉ tiêu giảm TTĐN, khi các dự án trọng điểm của năm 2015 bắt đầu phát huy tác dụng. Tuy nhiên, cũng có lưới điện nông thôn mới tiếp nhận là nỗi lo lớn của toàn công ty. Vì vậy, tất cả bộ phận và CBCNV toàn công ty phải chủ động tích cực trong việc thực hiện các giải pháp đã đề ra nhằm giảm TTĐN xuống mức thấp nhất có thể, tạo bước khởi đầu thuận lợi cho lộ trình 5 năm 2016-2020.


  • 21/03/2016 02:10
  • Theo Petrotimes.vn
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét