Giảm thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 820/VPCP-KTN (ngày 30/01/2015) truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Công Thương, ý kiến của các Bộ: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư về việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của Bộ Công Thương, trong quá trình soạn thảo, ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý điều hành có nội dung liên quan đến việc thực hiện thủ tục tiếp cận điện năng.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sớm ban hành các quy định về thời hạn giải quyết các thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công xây dựng công trình điện theo quy định của các cấp có thẩm quyền.

Văn bản số 820/VPCP-KTN theo file đính kèm

VP820.signed.PDF


  • 05/02/2015 01:36
  • PV
  • 4959


Gửi nhận xét