Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc EVNNPT

Ông Phạm Lê Phú - Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) theo Quyết định số 1068/QĐ-EVNNPT ngày 20/6/2017 của Tổng công ty.

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm được EVNNPT tổ chức ngày 29/6, tại Hà Nội. Ông Phạm Lê Phú là Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực đầu tư xây dựng của EVNNPT kể từ ngày 1/7/2017, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Đặng Phan Tường chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ông Phạm Lê Phú trên cương vị mới. Lãnh đạo Tổng công ty cũng bày tỏ sự tin tưởng cá nhân ông Phú sẽ phát huy tốt hơn nữa năng lực, phẩm chất của mình để thực hiện tốt trọng trách được giao.