Giải quyết dứt điểm thắc mắc về hóa đơn tiền điện của khách hàng trong vòng 24 giờ

Đây là một trong những chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam với các đơn vị Điện lực tại văn bản số 2693/EVN-KD ngày 27/4/2020, về công tác dịch vụ khách hàng và hóa đơn tiền điện trong bối cảnh nắng nóng, dịch COVID-19.

Các trung tâm CSKH ngành Điện sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu của khách hàng 24/7 (ảnh chụp trước ngày 1/4/2020). 

Thời tiết đang chuyển sang mùa nắng nóng, đồng thời dịch COVID-19 vẫn đang ảnh hưởng lớn tới nhu cầu tiêu thụ điện của khách hàng. EVN chỉ đạo các tổng công ty điện lực tăng cường lực lượng điện thoại viên để tiếp nhận, giải quyết kiến nghị khách hàng qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng, qua tổng đài hotline trong thời gian cao điểm nắng nóng; thực hiện giải đáp về việc triển khai giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Các công ty điện lực thông báo và phúc tra 100% trường hợp khách hàng có sản lượng tăng đột biến từ 1,3 lần so với tháng trước liền kề. Khi khách hàng có ý kiến về hóa đơn tiền điện, lãnh đạo công ty điện lực/điện lực phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị của khách hàng trong thời gian sớm nhất và không quá 24 giờ. 

Cần truyền thông và hướng dẫn khách hàng sử dụng công cụ tính tiền điện được cung cấp tại chuyên mục “EVN & Khách hàng” trên website evn.com.vn, website/ứng dụng/Zalo Chăm sóc khách hàng của các tổng công ty điện lực để khách hàng có thể chủ động tự tính toán, kiểm tra, so sánh với hoá đơn; đồng thời minh bạch số tiền hỗ trợ giảm giá điện do ảnh hưởng COVID-19 đến khách hàng.

Khi thực hiện công tác truyền thông, giải đáp thắc mắc của khách hàng về hoá đơn tiền điện; EVN yêu cầu các đơn vị cần sử dụng bản thể hiện hoá đơn tiền điện, thông báo tiền điện mới được Tập đoàn triển khai từ tháng 03/2020. Qua đó, thể hiện rõ tính quy luật trong sử dụng điện hàng năm của khách hàng; đồng thời giúp khách hàng sinh hoạt so sánh việc sử dụng điện với các khách hàng trong cùng khu vực.

Đối với khách hàng được lắp đặt công tơ điện tử có thu thập dữ liệu từ xa, các đơn vị cần sử dụng dữ liệu đo đếm hàng ngày để giám sát tình hình sử dụng điện của khách hàng và thực hiện công tác dự báo phụ tải. Trên cơ sở cài đặt ngưỡng cảnh báo sử dụng điện của khách hàng, thường xuyên thông báo tình hình sử dụng điện, cảnh báo vượt ngưỡng, khuyến cáo sử dụng điện tiết kiệm. Đối với các khách hàng lắp đặt công tơ khí có chụp ảnh ghi chỉ số thì các đơn vị điện lực thực hiện gửi hình ảnh chụp màn hình công tơ kèm theo thông báo tiền điện.

Tập đoàn xác định các tháng 5, 6, 7 tiếp theo, nắng nóng tiếp tục kéo dài và nhiệt độ có thể còn cao hơn làm cho nhu cầu sử dụng điện cũng như sản lượng điện tiêu thụ của khách hàng sẽ tiếp tục tăng. Các đơn vị điện lực cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, khuyến khích khách hàng lắp đặt điện mặt trời áp mái... 


  • 27/04/2020 06:23
  • PV
  • 4851