Gần 99% yêu cầu của khách hàng đã được giải quyết

Trong tháng 8, các Trung tâm CSKH của các tổng công ty điện lực đã tiếp nhận tổng cộng 230.916 yêu cầu của khách hàng. Trong đó, các công ty điện lực và trung tâm đã hoàn thành xử lý 228.526 yêu cầu, đạt tỷ lệ 98,97%.

Trung tâm chăm sóc khách hàng EVN

8 tháng năm 2016, các Trung tâm CSKH đã tiếp nhận 1.434.763 yêu cầu của khách hàng. Nguồn ảnh: EVNCPC

Theo thống kê từ 5 Trung tâm CSKH, có 80.860 lượt khách hàng liên hệ về Trung tâm để thông báo tình hình, tìm hiểu nguyên nhân sự cố và mất điện. Đây cũng là yêu cầu chiếm tỷ lệ lớn nhất (35,02%) trong tổng số các yêu cầu của khách hàng.

Số lượng các cuộc gọi kiến nghị của khách hàng là 15.268 cuộc, chiếm tỷ lệ: 6,61%. Các kiến nghị chủ yếu tập trung vào các vấn đề liên quan đến hóa đơn tiền điện, công tơ điện và chỉ số công tơ điện.

Trong các tổng công ty điện lực, Trung tâm CSKH của Tổng công ty Điện lực Tp Hồ Chí Minh (EVNHCMC) là đơn vị tiếp nhận nhiều cuộc gọi của khách hàng nhất, lên tới 123.930 cuộc, chiếm tỷ lệ 53,67% toàn Tập đoàn. Thực tế, trong các Tổng công ty, EVNHCMC đưa Trung tâm CSKH vào hoạt động sớm nhất, từ năm 2012, do vậy, khách hàng đã quen với việc liên hệ tới Tổng đài.

Lũy kế 8 tháng năm 2016, các Trung tâm CSKH đã tiếp nhận 1.434.763 yêu cầu. Hiện, các Trung tâm CSKH vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh quảng bá số điện thoại Tổng đài, và các kênh liên lạc qua email, webchat.. .tới khách hàng sử dụng điện. 

Trong tháng 9, Ban Kinh doanh EVN sẽ làm việc với các Trung tâm CSKH của các tổng công ty điện lực để thống nhất các dịch vụ được cung ứng bởi các Trung tâm, và đưa ra một số yêu cầu để Tập đoàn dễ giám sát hoạt động CSKH tại các Trung tâm. Đây là nỗ lực của EVN nhằm chuyên nghiệp hóa hoạt động chăm sóc khách hàng, từng bước tiến tới hoàn hảo hóa dịch vụ khách hàng ngành Điện.


  • 01/09/2016 10:30
  • Nguyên Hương