Gần 273 triệu USD phát triển lưới điện Hà Nội và TP HCM

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt cơ chế tài chính của Dự án Phát triển lưới điện Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Cơ sở hạ tầng ASEAN (AIF).

Theo đó, toàn bộ số vốn vay ADB/AIF (272,7 triệu USD) thực hiện theo cơ chế Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) và Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVN HCMC) vay lại toàn bộ theo đúng với điều kiện vay của ADB và AIF, cộng thêm phí cho vay lại của Chính phủ.

Thời gian vay lại bằng thời gian vay ADB và AIF là 20 năm, trong đó thời gian ân hạn đến 15 tháng 3 năm 2020; phí cho vay lại của Chính phủ là 0,25%/năm.

Về vốn đối ứng, EVN HANOI và EVN HCMC chịu trách nhiệm cân đối và bố trí 100% vốn đối ứng của Dự án.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính ký với EVN HANOI và EVN HCMC Hiệp định vay phụ của Dự án phù hợp với các Hiệp định Vay ký với ADB và theo quy định hiện hành.

Đồng thời, Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo lãnh cho EVN HANOI và EVN HCMC và cam kết trả nợ trong trường hợp EVN HANOI và EVN HCMC không thực hiện trả nợ theo Hiệp định vay phụ và quy định hiện hành.


  • 28/01/2015 09:37
  • Theo TTXVN
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét